Anna Sjons Nilsson - Konsthantverkarna, Stockholm

Jag tänker på tråden, foto: Staffan Björklund © Anna Sjons Nilsson
Jag kan ta hand om dig, foto: Staffan Björklund © Anna Sjons Nilsson
Det var en gång, foto Staffan Björklund © Anna Sjons Nilsson
Anna Sjons Nilsson
Konsthantverkarna, Stockholm
7 januari 2017 - 25 januari 2017
Jag tänker på tråden

Att fästa tråden
är en central handling i ett textilt arbete.
Att fästa tråden
är att göra något ordentligt.
Att inte fästa tråden kanske skapar ett känselspröt eller morrhår.


Det var sex år sedan sist. Nu ges åter möjlighet att uppleva Anna Sjons Nilssons arbeten hos Konsthantverkarna, vid Slussen i Stockholm.

Anna Sjons Nilsson visar tredimensionella figurer och assemblages i återbrukat material som pärlor, pälsbitar, trådrullar och speglar. En stor samling knappar blir en skattkista med guld och silver. Figurer med vänliga ögon blir tvetydiga med sina yviga svansar och oväntade attribut.

Anna återanvänder vårt gemensamma kulturella kapital; Bibeln, sagor och talesätt för att berätta. Humor och existentiella frågor möts i de mångtydiga verken.

För Anna handlar skapandet om att vara verksam, arbetet föds i görandet i en positiv spiral. Många idéer pockar på samtidigt, men varje verk måste göras ett i taget. Figurerna kräver uppmärksamhet då de talar om hur de vill bli gjorda - bortom tankens intellektuella kontroll och estetiska bedömning.

Konsthantverkarnas hemsida>>>