Anna Sjons Nilsson - Sy-bågen och jag

Oskrivet blad kom till mig som en uppmaning, en vision, en uppenbarelse, en bild och ett påstående. "Gör mig" var uppmaningen. Ingen diskussion, ingen tvekan, ingen fundering. Den kom till 1994. © Anna Sjons Nilsson
Vem vet, ingick i utställningen Nystvindan och hur det gick till vet jag inte. Det är glömt men året var 2007.© Anna sjons Nilsson
Utan titel, sy-bågar på hög, kom till under arbetet med Arvbetagelse. Jag tror att det är en hög skapelseberättelser. 2016. © Anna Sjons Nilsson
Utan titel, sy-bågar på hög, kom till under arbetet med Arvbetagelse. Jag tror att det är en hög skapelseberättelser. 2016 © Anna Sjons Nilsson
Utan titel, sy-bågar på hög, kom till under arbetet med Arvbetagelse. Jag tror att det är en hög skapelseberättelser. 2016. © Anna Sjons Nilsson
Utan titel, på vägg, ingick i utställningen Jag tänker på tråden. Det verket kom till efter ett inspirerande möte. Man kan också säga att det tog 5 minuter eller 20 år att göra. 2016. © Anna Sjons Nilsson
Anna Sjons Nilsson
Sy-bågen och jag
1 april 2017
Oskrivet blad kom till mig som en uppmaning, en vision, en uppenbarelse, en bild och ett påstående. "Gör mig" var uppmaningen. Ingen diskussion, ingen tvekan, ingen fundering. Den kom till 1994.

Vem vet, ingick i utställningen Nystvindan och hur det gick till vet jag inte. Det är glömt men året var 2007.

Utan titel, sy-bågar på hög, kom till under arbetet med Arvbetagelse. Jag tror att det är en hög skapelseberättelser. Tillkomstår 2016.

Utan titel, på vägg, ingick i utställningen Jag tänker på tråden. Det verket kom till efter ett inspirerande möte. Man kan också säga att det tog 5 minuter eller 20 år att göra. Färdigställt 2016.

Troligen kommer sy-bågarna att knacka på min dörr igen och vad de har på hjärtat, det vet ingen.