Arvbetagelse - Dalarnas museum, Falun

arvbetagelse konst textil
arvbetagelse konst textil vernissagekort
Vernissage, Dalarnas museum 2016. Anna Lindkvist Adolfsson blåser kohorn. Foto: M. Danhard © Arvbetagelse
Vernissage, Dalarnas museum 2016. Museichefen Christer Björklund inviger. Foto: M. Danhard © Arvbetagelse
Vernissage, Dalarnas museum 2016. Anna Sjons Nilsson talar. Foto: M. Danhard© Arvbetagelse
Anna Lindkvist Adolfsson, Dalarnas museum 2016. Foto: A.L. Adolfsson © Arvbetagelse
arvbetagelse konst textil väggtapet
Utställningsvy, Dalarnas museum 2016. Foto: M.Danhard © Arvbetagelse
Vykort samt Porträtt, fotografi av Karl Lärka/Mora bygdearkiv. Foto: M.Danhard © Arvbetagelse
Utställningsvy, Dalarnas museum 2016. Foto: M.Danhard © Arvbetagelse
Arbete i vardagen, porträtt I-VIII, Dalarna 2016/ vykortsserie. Foto: A L.Adolfsson © Arvbetagelse
arvbetagelse konst textil daldräll rumsinteriör
Utställningsvy, Dalarnas museum 2016. Foto: M. Wahlgren © Arvbetagelse
Carina Bergholm, detalj, Dalarnas museum 2016. Foto: M.Danhard © Arvbetagelse
Daldräll 2016, detalj. Dalarnas museum. Foto: M. Wahlgren © Arvbetagelse
Anna Lindkvist Adolfsson, Dalarnas museum 2016. Foto: M. Wahlgren © Arvbetagelse
Anna Lindkvist Adolfsson, detalj Dalarnas museum 2016. Foto: A.L. Adolfsson © Arvbetagelse
Margareta Danhard, Dalarnas museum 2016. Foto: M. Wahlgren © Arvbetagelse
Utställningsvy, Dalarnas museum 2016. Foto: A.L. Adolfsson © Arvbetagelse
Anna Sjons Nilsson och Inger Bergström, Dalarnas museum 2016 Foto: C.W. Källström © Arvbetagelse
Catarina W. Källström, detalj Dalarnas museum 2016 Foto: C.W. Källström © Arvbetagelse
Utställningsvy, Dalarnas museum 2016. Foto: M. Wahlgren © Arvbetagelse
Margareta Danhard, Dalarnas museum 2016. Foto: M. Danhard © Arvbetagelse
Margareta Danhard, detalj Dalarnas museum 2016. Foto: M. Danhard © Arvbetagelse
Margareta Danhard, detalj, Dalarnas museum 2016 Foto: M. Danhard © Arvbetagelse
arvbetagelse konst textil vävstolar kulturarv
arvbetagelse konst textil vävstolar kulturarv
Time Flies 2016, detalj, Dalarnas museum. Foto:C.W. Källström © Arvbetagelse
Frida Berntsson, detalj Dalarnas museum 2016  Foto: M. Wahlgren © Arvbetagelse
Inger Bergström, till höger Dalarnas museum 2016  Foto: M. Wahlgren © Arvbetagelse
Carina Bergholm, detalj Dalarnas museum 2016  Foto: M. Wahlgren © Arvbetagelse
Carina Bergholm, Dalarnas museum 2016 Foto: C.W. Källström © Arvbetagelse
Catarina W. Källström, detalj Dalarnas museum 2016  Foto: M. Wahlgren © Arvbetagelse
Anna Sjons Nilsson, Dalarnas museum 2016  Foto: M. Wahlgren © Arvbetagelse
Anna Sjons Nilsson, detalj Dalarnas museum 2016  Foto: M. Wahlgren © Arvbetagelse
Maria Wahlgren, Dalarnas museum 2016  Foto: M. Wahlgren © Arvbetagelse
Maria Wahlgren, Dalarnas museum 2016  Foto: M. Wahlgren © Arvbetagelse
Arbetsplats 2016, detalj Dalarnas museum. Foto: A.L. Adolfsson © Arvbetagelse
Arbetsplats 2016, detalj Dalarnas museum. Foto: M. Wahlgren © Arvbetagelse
Arbetsplats 2016, detalj Dalarnas museum. Foto: M. Wahlgren © Arvbetagelse
Margareta Danhard, Dalarnas museum 2016. Foto: M. Danhard © Arvbetagelse
Arvbetagelse
Dalarnas museum, Falun
14 maj 2016 - 18 september 2016


Arvbetagelse
– åtta konstnärer i dialog med det textila kulturarvet


Konstnärer: Anna Lindkvist Adolfsson, Carina Bergholm, Inger Bergström, Frida Berntsson, Margareta Danhard, Catarina W. Källström, Anna Sjons Nilsson, Maria Wahlgren

Utgångspunkten för Arvbetagelse är att konstnärligt undersöka det textila kulturarvet och dess påverkan på människor i samtiden och genom historien. Med fokus på Skåne, Hälsingland och Dalarna har Arvbetagelse tagit del av museers och institutioners textila samlingar. Genom en serie utställningar gestaltas projektet publikt, individuella verk såväl som gemensamma installationer presenteras. Arvbetagelse ger ingen allmänhistorisk framställning – snarare betvivlar, reviderar, prövar och ger form åt personliga tolkningar av ett komplext textilt kulturarv.

Genom att ta del av museers och institutioners textila samlingar har frågor väckts såsom: Hur gestaltar vi det kollektiva minnet i samlingar och arkiv? Hur förhåller vi oss till tid och arbete, mellan bevarande och förnyelse? Synliggör samlingarna bara den del av historien som följer normen?

Utställningen i konsthallen på Dalarnas museum knyts ihop av tankar kring väv. En installation med vävstolar tillsammans med vävredskap och föremål från museets samlingar finns i en av salarna. I rummet bredvid är väggarna fyllda med 1152 rutpapper där ett daldrällsmönster framträder.

Arvbetagelse visades under 2015 på Hälsinglands museum samt på Österlens museum. Läs mer om utställningen i  Hudiksvall här >>> och i Simrishamn här >>>


  Stigaregatan 2-4, Falun
Öppettider: måndag 12-17, tisdag-fredag 10-17, lördag-söndag 12-17, onsdagkvällar öppet till 19
Fri entré. Museets hemsida >>>

Till utställningsserien har en katalog producerats som finns att köpa på museet under utställningstiden.

Projektet har genomförts med stöd av:


Estrid Ericsons stiftelse

BilagorSize
Presentation i bild och text, väggtapet 237 X 600 cm/ Dalarnas museum5.36 MB
Konstnärernas titlar samt verktexter40 kB