Eivor Willbacka

Hon som blundar, 2004 ©Eivor Willbacka
ur En plats för drömmar, Danderyds Sjukhus, 2012 © Eivor Willbacka
ur En plats för drömmar, Danderyds Sjukhus, 2008 © Eivor Willbacka
Kollage, Hallwylska, 2009 © Eivor Willbacka
Eivor
Willbacka
070-6584906
Utbildning/Education
1983-1987 Konstfack, Textil konst

Separatutställningar/Solo Exhibitions
2004 Galleri Rista, Umeå

Samlingsutställningar/Group Exhibitions
2015 Text Textil Tecken Almgrens Sidenväveri, Stockholm
2014 Fas goes North, Örnsköldsviks Konsthall, Örnsköldsvik
2010 Points of Departure, Stockholm
2010 FASJUNI2010, Konstnärshuset, Stockholm
2009 V.art09, Gummifabriken, Värnamo
2009 I det andra rummet, Hallwylska muséet, Stockholm
2005-2008 Fasit, Örebro, Norrtälje, Huddinge Konsthall, Rindö, Husby konsthall, Svensk Form Stockholm, Konstens hus Luleå
2005-2007 Mönstervärldar, Sveriges Konstföreningar
2006 Textil:nu, Mjellby Konstmuseum, Halmstad
2003 Galleri Infra, Upplands Väsby

Uppdrag/Commissions 
2008 En plats för drömmar Danderyds Sjukhus

Representerad/ Represented
Umeå kommun, Sundsvalls kommun

Stipendier/Grants
2003, 2005-2006, Konstnärsnämnden