Gunnel Pettersson - Fältvandring/Field Walk

buckwheat, bovete, performance, agikultura triennial, Odlingen, The Cultivation
buckwheat, bovete, performance, agikultura triennial, Odlingen, The Cultivation
buckwheat, bovete, performance, agikultura triennial, Odlingen, The Cultivation
buckwheat, bovete, performance, agikultura triennial, Odlingen, The Cultivation
buckwheat, bovete, performance, agikultura triennial, Odlingen, The Cultivation
buckwheat, bovete, performance, agikultura triennial, Odlingen, The Cultivation
buckwheat, bovete, performance, agikultura triennial, Odlingen, The Cultivation
buckwheat, bovete, performance, agikultura triennial, Odlingen, The Cultivation
buckwheat, bovete, performance, agikultura triennial, Odlingen, The Cultivation
buckwheat, bovete, performance, agikultura triennial, Odlingen, The Cultivation
Gunnel Pettersson
Fältvandring/Field Walk
1 januari 2017
“Fältvandringen” är en fullskalig landskapsinstallation med bovete och fältvandringar/performance som kommer att vara en del av Agrikultura som äger rum utomhus i Hyllie, Malmö 1 juli - 3 september 2017. Agrikultura är en utställning med installationer, måltider, performance, urbana interventioner osv.
http://agrikultura.triennal.se/sv/

Sedan en tid driver jag projektet Odlingen där jag försökte gå utanför gränserna för konstinstitutionen och har agerat i andra sammanhang. Via den konstnärliga undersökningen har jag kommit i djupare dialog med grupper som jag annars inte skulle möta, och med det kanske också nått olika resultat. Jag har använt bovete som en inspirationskälla - som en agent.

Med hjälp av delprojektet Bovete Österlen har odling av bovete initierats i sydöstra delen av Sverige, vilket i sin tur har lett till utveckling av livsmedel. I samarbete med Hushållningssällskapet, har jag ordnat fältförsök och fältvandringar för jordbrukare parallellt med att jag gjorde föreställningar/performance. Genom att ta upp odling av en bortglömd kulturväxt har innovation, kunskapsutbyte och demokratiska aspekter av landsbygden i förhållande till stadsutveckling problematiseras.

Fältvandring/Field walk - rural-urban as connected public spaces. “Fältvandringen” will be a part of Agrikultura in July/August 2017. An exhibition of public artworks, installations, meals, performances, urban interventions, and events to take place outdoors in Hyllie, Malmo.