Imorgon - Du och Jag - Husby Konsthall

Imorgon - Du och Jag
Husby Konsthall
2 mars 2019 - 24 mars 2019
Yacop Jokhadar och Lotte Nilsson-Välimaa     

Första gången de möttes var på Kulturhuset 2017.  Det var genom projektet Konsten att delta : bild och form som vill möjliggöra utbyten av kunskaper, nätverk och traditioner mellan människor med olika bakgrund.

Yacop och Lotte har träffats med  ömsesidig respekt för varandra. Att de båda är konstnärer gör det möjligt att dela mycket, försöka förstå den andres ingångar till skapandet och att vara människa med helt olika erfarenheter och det som är gemensamt.

Yacop Jokhadar är född i Syrien där han växte upp. Nu bor han i Husby och har svenskt medborgarskap, han har flytt från krig och har hittat säkerhet och fred. Yacop har studerat på Konsthögskolan vid Damaskus universitet i 5 år. Hans konstnärliga arbete är baserat på principen om yttrandefrihet. Skulpturens, målningens och materialens frihet. Han arbetar i material som sten och cement, koppar och vad som finns tillgängligt. Hans mål mål är att nå fram till alla sorters människor. Kärlek, hopp och strävan efter en ljus framtid är ledord.

Lotte Nilsson-Välimaa är född i Yrttivaara, en by i Norrbotten. Hon flyttade till Stockholm 1985. Hon har en MFA från Konstfack, utbildad inom textil och skulptur.
Hennes konst baseras på ett intresse för rum och om att begripa det, hon introducerar något ur den privata sfären till det offentliga. Lotte arbetar med olika material som tar sin utgångspunkt i kroppsliga förnimmelser. Det kan vara ett hopp utfört i ett monumentalt screentryck, att rymma barn till vuxen i en kolteckning på sammet, ett tovat, ljudligt ullhuvud eller hundratals porträtt av ögon i akvarell.