Inger Bergström

Inger Bergström
Inger Bergström
Inger Bergström
Inger Bergström
Inger Bergström
Inger Bergström
Inger Bergström
Object III, 2016 © Inger Bergström
Riktadhet VII (skåp), 2016 © Inger Bergström
Arvsgråt I, 2015 © Inger Bergström
Inger
Bergström
0739966536
Utbildning/Education
2017 Masterexamen, Praktisk kunskap, Södertörns högskola
1987 MFA, Konstfack, Stockholm

Separatutställningar/Solo Exhibitions
2019 Konstnärshuset, Stockholm
2017 Tjörnedala konsthall, Simrishamn
2016 Galleri 21, Malmö
2016 Göteborgs Konstförening
2013 Ebelingmuseet, Torshälla
2013 Lunds Domkyrka
2012 DECORATION MATTERS, Studio 44, Stockholm (samarbetsprojekt 4 konstnärer)
2011 DECORATION MATTERS-PRYDA EN PLATS Växjö Konsthall (samarbetsprojekt 4 konstnärer)
2011 Katarina kyrka, Stockholm
2007 Galleri Oijens, Göteborg
2003 Konstnärshuset, Stockholm
2001 Handarbetets Vänners Galleri, Stockholm
1997 Konstnärshuset, Stockholm

Samlingsutställningar/Group Exhibitions
2016 Arvbetagelse, Dalarnas museum, Falun
2015 Arvbetagelse, Hälsinglands museum, Hudiksvall
2015 Paus i appreturen, Almgrens sidenväveri, Stockholm
2015 Arvbetagelse, Österlens museum, Simrishamn
2013-2014 Ränder, rytm och riktning, Nordiska museet
2013 Home Sweet Home, Liljevalchs konsthall
2010 Konstnärshuset, Stockholm
2009 Va ska det va bra för? Tomelilla Konsthall
2009 Konstnärshuset, Stockholm
2009 Studio 44, Supermarket, Stockholm
2009 I det andra rummet Hallwylska Museet, Stockholm
2008 Syskon Studio 44, Stockholm
2007 Byta Blick III Rättviks Konsthall
2006 Byta Blick II Jakobsbergs Konsthall
2005-2006 FASIT Örebro Konstförening, Norrtälje Konsthall, Konstmässan Sthlm
2005 Kamakura Gallery, Kamakura, Japan
2005 Byta Blick I Tyresö Konsthall
2005 Tradition Matters Kunstindustrimuseet Köpenhamn
2004 FASett Östermalmstorg T-bana
2003 Sy dig en kostym-ett socialt konstprojekt Viresrums Konsthall och Studio 44
2003 Lekskulptur Södertälje Konsthall
2003 Braendpunkt Kunsthallen Brandts Klaedefabrik, Odense
2002 Material Matters Norrköpings Konstmuseum
2001-02 Strictly Swedish IDB Cultural Center, Washington DC+New York+Pensylvania
2001 Far Away Applied Art Museum, Riga
2000 Applied Art Triennal Talinn
1999 FAS 4 Skulpturens Hus, Stockholm
1998 Fiber Art Galleri Grå, Stockholm
1997 Piteå Konsthall
1995 Södertälje Konsthall
1994 Borgå Konsthall
1992 Sveagalleriet, Stockholm

Uppdrag/Commissions
2019 utställningscurator, Stories About, Borås textilmuseum 
2018 skissuppdrag, konstnärlig gestaltning, Bergsjön
2012-2017 konstnärlig gestaltning, Nya Karolinska Sjukhuset
2015-2017 ledamot, Svenska kyrkans kulturstipendium
2013-2015 ledamot, granskningsgrupp konstnärliga högskolor, Universitetskanslerämbetet
2013 skribent, Sveriges konstföreningars jubileumsantologi
2011 skissuppdrag, offentlig gestaltning, Södertälje kommun
2008-10 projektledare Points of Departure, www.pointsofdeparture.se
2005-2012 professor, Konstfack,Institutionen för textil
2000-04 professor, Göteborgs Universitet-Högskolan för Design och Konsthantverk

Representerad/ Represented
Statens Konstråd, Södertälje Kommun, Stockholms Läns Landsting, Göteborgs Konstnämnd

Stipendier/Grants
2013 Konstnärsnämndens 10-åriga arbetsstipendium
2011 Konstnärsnämndens projektbidrag
1991, 1994, 1997-98, 2002-03, 2008-09 Konstnärsnämndens arbetsstipendium
1999 Konstnärsnämndens projektbidrag 

Annat/ Miscellanous
- Utgivning av publikation Till synes – Inger Bergström och Marie Holmgren, 2017. Publikationen kan köpas på bokhandeln Konst-ig, Stockholm och på Göteborgs konstmuseum. Den kan även beställas genom mail till ingerbergstrom@live.se
- Utgivning av publikation Arvbetagelse II, 2017. Publikationen kan beställas genom mail till ingerbergstrom@live.se
- Masteruppsats, Södertörns högskola: KONSTNÄRLIG PROCESS – SSECORP GILRÄNTSNOK: att beskriva det konstnärliga görandet, Södertörns högskola 2017.
- Textilkonsten är död – leve textilkonsten, essä i "Ode till en vaskeklud, hymne till en tiger", Norske Textilkunstnerer 2017.
- Magisteruppsats, Södertörns högskola: I mitt görande – Hur kan ett konstnärligt utövande beskrivas och reflekteras? Södertörns högskola 2014.
Textila meningar – en betraktelse över samtida strömningar, essä i "Samtidskonst för vanligt folk", Sveriges Konstföreningar 2013.
- Utgivning av publikation Everything Matters, 2012 (Inger Bergström red.). Publikationen kan beställas genom mail till ingerbergstrom@live.se

BilagorSize
omkonst_-_inger_bergstrom_goteborgs_konstforening.pdf216.62 kB