Margareta Klingberg

Strövtåg i hembygden I, 2017, bläckstråleutskrift på papper, ägs av Västernorrlands landsting, Folkets hus och parker©BUS Margareta Klingberg
Strövtåg i hembygden II, 2017, fotografi, bläckstråleutskrift på papper© BUS Margareta Klingberg
Gevgelija, Makedonien FYROM 2015 © Margareta Klingberg. Från serien Gevegelija 15 november 2015 och essän  Att gå över gränsen Hjärnstorm#125 Nationalism,oktober 2016.
Gevgelija 15 november, gränsen mellan Makedonien FYROM och Grekland,Balkanrutten2015©Margareta Klingberg
Styggåsen, fotografi, bläckstråleutskrift på papper, 50 x 60, 2011-12. Ägs av Statens konstråd, institutionen för samhällsvetenskapliga studier, Mittuniversitetet, Östersund. Bilden ingår i pågående bokprojekt om gästarbetande bärplockare© BUS Margareta Klingberg
Storalskasjön, fotografi,c-print 70x100 2003. Thailändska bärplockare i Fredrika socken, Västerbotten. Ingår i pågående bokprojekt om gästarbetande bärplockare. Bilden ägs av Sveriges Radios konstsamling och Folkets Hus och parker. ©BUS Margareta Klingberg.
The Location of Culture/Dagsverken 2001-10, laminerade säckar efterlämnade av thailändska bärplockare i Västerbotten 2001, Mjellby konstmuseum 2006 © BUS Margareta Klingberg
Egna hem, fotografi, ur serien Egen härd är guld värd, Helenelund 2014, Hjärnstorm 119© BUS Margareta Klingberg
Egen ingång, fotografi ur serien Egen härd är guld värd, Helenelund 2014, Hjärnstorm #119© BUS Margareta Klingberg
Thaiköket, del av fotografisk serie från Sundsvall, Njurunda,Sorsele,Vännäs, Storuman, Timrå,  Härnösand, Örnsköldsvik, Fredrika,  digitaliserade foton, bläckstråleutsrifter på papper 2007-10 © BUS Margareta Klingberg
Ray of Light, björksly, järn, 2,5 m x 1 m, Sollefteå sjukhus, huvudentrén, 1999. Ägs av landstinget Västernorrland© Margareta Klingberg
Textil materia väcker begär, installation med text av Margareta Klingberg, Supermarket, Enskilda galleriet, Stockholm 2008 ©BUS Margareta Klingberg
Margareta
Klingberg
+(0)705264874
Utbildning/Education
2011 Kungliga konsthögskolan, Stockholm, MejanArc, textilism 60 p
2002 fil kand, Stockholms universitet, Umeå universitet
1986 Konstakademin, Warszawa, klassisk textil, stipendiat
1984 Konstfack, Stockholm, textil konst
1964 Journalistinstitutet, Stockholm 

Separatutställningar/Solo Exhibitions
2015 Bärmarker, Sundsvalls museum
2010 On the Move, om gästarbetande bärplockare, Norrbottens museum, Luleå
2008 On the Move, Arbetets museum, Norrköping
2001 Hemifrån/ z domu, Sundsvalls museum,
1996 Naturen som hobby, Tjörnedalagården, Baskemölla
1995 Konsthallen, Härnösand
1994 galleri Brage, Umeå
1994 Ahlbergshallen, Östersund 

Samlingsutställningar/Group Exhibitions
2018 Konstinjektion ll,  Västernorrlands museum, Härnösand
2016 Mönster och färger, Almgrens sidenväveri & museum, Stockholm
2014 Tidens långsamhet och livets flykt, Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi, Västerbottens museum, UmeåFAS Goes North, Örnsköldsviks museum
2011 Textilism, Mindepartementet, Kungliga konsthögskolan, Stockholm
2011 Textilsommar, Virserums konsthall, Virserum
2010 Kvinnor och krig, Västerbottens museum, Tobaksmagasinet, Jakobstad, Finland, Härnösands konsthall, Sandvikens konsthall
2010 Y-salongen, Länsmuseet Västernorrland, Härnösand
2009 I det andra rummet, Hallwylska museet, Stockholm
2008 From Lausanne to Beijing, 5th International Fiber Art Biennale, Tsinghua University, Beijing, Kina
2008 Urban Concerns, Johannesburg Art Gallery, Sydafrika i utbyte med Bildmuseet, Umeå
2008 Textil materia väcker begär, installation för Fiber Art Sweden, Supermarket, Sthlm
2007 Urval, konstnärer möter samlingarna, Länsmuseet Västernorrland, Härnösand
2006 Nomads of Nowadays, Laznia Centre for Contemporary Art, Gdansk, Polen
2006 Textil;nu, Mjellby konstmuseum, Halmstadgruppens museum, Halmstad
2006 Work, Lewis Glucksman Gallery, University Gallery, Cork, Irland
Ormeau Baths Gallery, Belfast, Nordirland,
2005 Moviken Art, installation i Movikens masugn, Konst i Gävleborg
2005 Arbeit/Work/Labour, Galerie im Taxispalais, Innsbruck, Österrike
2004 Momentum, nordisk festival för samtidskonst, Moss, Norge
2004 Facing East, Contemporary Landscape Photography from Baltic Areas, Arts Institute at Bournemouth, UK
2004 Changing World Images, Rippl-Ronai Museum Kapsovár, Somogy, Ungern
2002-03 Platsens Politik, Bildmuseet, Umeå, Edsvik Konst och Kultur, Sollentuna, Finlands fotografiska museum, Helsingfors, Länsmuseet Västernorrland, Härnösand
1998 Sommarskulpturen II, museum Anna Nordlander, Skellefteå
1998 Arbetets kvinnor, installation för Elektrikerförbundet och LO
1995 Varp och väft, textilkonstnärerna och hemslöjden, Waldemars udde, Stockholm
1993,1992 15:de internationella textilbiennalen, Lausanne, Nordjyllands konstmuseum, Aalborg
1987 Midtnordiske kunstdager, Nordenfjeldske  kunstindustrimuseum, Trondheim
1984 Textil i landskapet, Galleri Konstfack

Uppdrag/Commissions
2014 bilder för institutionen för samhällsstudier, Mittuniversitetet, Östersund genom Statens konstråd
2009- Mellan risfält och bärmarker, bokprojekt med stöd av Sveriges Bildkonstnärsfond
2008-2010 projektledare Points of departure för Fiber Art Sweden, www.pointsofdeparture.se
2008 curator för Fiber Art Sweden, Supermarket, Enskilda galleriet, Stockholm
2007 ARCIV, Artists Resource i Västerbotten, Näringslivets hus/Umeå C
2004-05 TräGård, konst i industrisamhällets kulturarv, Ådalen, Kramfors kommun
2001 Skogsarbete,personhiss 25, byggnad E1, Karolinska sjukhuset, Stockholm
1999  Ray of light, utsmyckning för Sollefteå sjukhus, entrén akutmottagningen
1998 Porträtt av kvinnlig elektriker för Arbetets kvinnor, LO och Elektrikerförbundet
1997 Gävle konserthus, skissuppdrag för foajén, Gävle kommun gm Gävle konstcentrum
1996 foton till Life Region, forskningsrapport i museologi, Umeå studies in the Humanities
1994  Länsmuseet Västernorrland, Härnösand, textil konstruktion för basutställningen, väv för länsmuseets hörsal
Representerad/ Represented
Statens konstråd, Sundsvalls museum, Sveriges Radios konstsamling, Folkets Hus och Parker, Länsmuseet Västernorrland, Härnösand, Västerbottens landsting, Västernorrlands landsting, stiftelsen Majoren, Sollefteå, Östergötlands landsting, Stockholms landsting och kommun, Umeå kommun, Östersunds kommun, Örnsköldsviks kommun

Bibliografi/ Bibliography
2017 Cultural heritage, ethics and contemporary migrations red. C. Holtorf, A. Pantazatos + G. Scarre; Routledge, London
2014 Niclas Östlind, Tiden, platsen,människorna–om kulturhistoriskt fotografi i Tidens långsamhet och livets flykt, avhandlingstext/katalogtext, Arena 2014
2010 Måns Holst- Ekström, Från Spadarvet till Kokapell: jordbruk och skogsbruk i konsten, i Jordbruk och skogsbruk i Sverige sedan 1900. Studier i de areella näringarnas historia. Kungliga  Skogs och lantbruksakademin, meddelanden 53.
2009 Gunilla Kindstrand, Vem har rätten till ett landskap ? En reflektion kring turistbroschyrer,bärplockare och hemkänsla,  i Landet utanför, Kungliga skogs- och lantbruksakademins tidskrift 5.2009.
2008 Liz Wells, Land Matters, Landscape, photography, Culture and Identity, IB Tauris, London
2007 Liz Wells, Curatorial Strategy as Critical Invention, The Genesis of Facing East, i Issues in Curating Contemporary Art and Performance, red Judith Rugg, Intellect, Bristol/Chicago
2005 Charlotte Cotton Moments in History, i Photography in Contemporary Art, Thames and Hudson, London
2005 Arbeit/Work/Labour, utställningskatalog, Galerie im Taxispalais, Innsbruck, Österrike
2005 Johanna Rosenqvist, Feministiska strategier ? i Den feminina textilen, Nordiska museets förlag, red Louise Waldén
2004 Per Gunnar Tverbakk Nordic (In)stability, katalog, Momentum, Moss, Norge
2004  Shane Walter, View from Lofoten i Modern Painters, London 4/2004
2003 Johanna Rosenqvist, Transgressing the Borders of Textile Art, or- Swedish Artists as Craftsmen, 5th European Feminist Research Conference, Lunds Universitet.www.fiberartsweden.nu/arkiv/texter
2002 Jan-Erik Lundström, Absences, Losses and Refusals: In Search of a Documentary Ethics,Backlight 2, Photographic Centre, Nykyaika, Finland
2002 Sverker Sörlin Mot glömskans tyranni Dagens Nyheter 11.19
1997 Datorn förlöser förkättrat broderi, Dagens Nyheter/Kultur, 7 juli, Hemslöjden 6/97
1999 Om Fiber Art www.fiberartsweden.nu/arkiv
1995 Sampla och sy ihop, gamla ryska textilier i ung tappning, Dagens Nyheter/Kultur 07/23
Bland byggare, artister och kurdiska brödraskap i Det sociala reportaget från Zola till Zaremba, Ordfront förlag
1990 Väverskan som försvann, katalogtext för utställningen Eget uppdrag, Södertälje konsthall
2002 John Taylor, Imaginära landskap, katalog Platsens politik, BildMuseet , Umeå Universitet
2001 Ulrika Stahre, Den sanna bilden av globaliseringen, Aftonbladet 05.30
1998 Pontus Kyander, Hembygden och IT-samhället, katalog Sommarskulpturen II, museum Anna Nordlander, Skellefteå
1996 Thomas Tidholm, Med yxa och portör, katalog Naturen som hobby

texter av Klingberg

www.volym.info/arkiv, konsttidning på nätet
2016 Att gå över gränsen, Hjärnstorm#125
2016 Finns det fortfarande  ett Y ?, katalogtext, Länsmuseet Västernorrland Murberget, http://www.murberget.se/om-museet/press/nyheter/finns-det-fortfarande-ett-y-.aspx
2015 Från saltvatten till framtiden, www.volym.info,  http://lvn.se/Sarprofil-delplatser/volym/reportage/
2014 Egen härd är guld värd,Helenelund 13 mars 2014, Hjärnstorm 119
2012 Mehedeby Revisited, # Hjärnstorm 113, http://www.hjarnstorm.com/
2010 Kvinnor och krig, text för katalog, Västerbottens museum, Jakobstads konstmuseum
2009 Att arbeta i nätverk, mönster och förändring, katalogtext för I det andra rummet,  Fiber Art Sweden/Hallwyllska museet www.fiberartsweden.nu/arkiv/publikationer
2008 Konstnärens blick på Ångermanland i När dalen var röd och kusten blev hög, red Erland Mårald, Institutionen för historiska studier, Umeå universitet
2008 Snickar-Dea på kronparken i Okända mästare, skulptur på egna vägar, red Olle Nessle, Hemslöjdens förlag
2006 Textil materia väcker begär, essä, Fiber Art Sweden, bok www.fiberartsweden.nu/arkiv
2006 text för katalog, projektet TräGård
2004 Konstnärens blick på Ångermanland. Om konstnärers relationer till ett landskap. i Värdefulla landskap, red Erland Mårald, Forskningsprogrammet ”Landskapet som arena”, institutionen för historiska studier, Umeå Universitet
2003 From within-The Collection, om Charlotte Enströms verk i projektet Artist Clothing. www.charlotteenstrom.com/works
Västernorrlands Konstmuseum, museet som process, essä i Volym, www.volym.info
I spåren efter Hugo Zuhr, www.volym.info
2002 Välkomen till Klippen, katalogtext, Platsens politik, Bildmuseet Umeå, Umeå universitet
2002 Textil som skulptur- textil i det utvidgade fältet uppsats i filosofisk estetik, Stockholms universitet
2002 Tid och rumslighet i inlandets bärmarker, om gästarbetande bärplockare, c- uppsats i socialantropologi, Stockholms universitet
2000 Dagens Nyheter/ Lördag Söndag 08.04, bilder till text av Mustafa Can
2001 Max Book i Provins, Norrländskt magasin
Provins även 1/00, 3/00, 4/98, 2/98,4/94,4/93. 3/93, 3/91, 4/89
Annat/ Miscellanous
Föreläsningar
2007-11 On the Move, om gästarbetande bärplockare i norra Sverige,
konferensen Northern Heterotopias, University of the North, The Pas, Kanada, 2010
Folkteatern, Gävle, konferensen Pendlarsamhället tur och retur, Arbetets museum, Norrköping, Upplev fotografi, Kulturhuset, Stockholm i samtal med etnolog Anette Rosengren 2004
Textil materia väcker begär, om den textila materien i samtidskonsten, provföreläsning, professuren i textil konst, Konstfack, Stockholm, 2004, Textilmuseet, Borås, estetiska programmet, Umeå universitet, Konstfack, institutionen för textil konst, Folkuniversitetet, Biennalen for kunsthåndverk og design, Röhsska museet, Göteborg, Sveriges konstföreningar, Göteborg
Konstnärens blick på Ångermanland, forskningsprogrammet Landskapet som Arena, institutionen för historiska studier, Umeå universitet, Sollefteå museum, 2004

Medlem av Svenska Konstkrikersamfundet, Författarcentrum Norr

Stipendier/Grants, utmärekelser/awards
2013 Norrländska litteratursällskapets naturastipendium, Ricklundgården, Saxnäs
2011 AIR Krems, Österrike http://www.air-krems.at
2011,10 - 09, - 06,- 05 bidrag för internationellt kulturutbyte, IASPIS/Sveriges bildkonstnärsfond
2009 Olof Palmes minnesfond
2009 projektbidrag, Sveriges bildkonstnärsfond
2008 pris vid 5th International Fiber Art Biennale, Tshingua University, Beijing, Kina
2007-08, 1999, 1995,1992 arbetsbidrag, Sveriges bildkonstnärsfond
2005, Nifca, Nordic Institute for Contemporary Art, Vilnius, Litauen
2004 pris vid utställningen Changing World Images, Rippl-Ronai Museum Kapsovár, Somogy, Ungern
2003 Helge Ax:son Johnsons stiftelse
2001 projektbidrag, Sveriges bildkonstnärsfond
2001 Carl Friesendahls skulpturstipendium gm Sundsvalls Museum
2000 1996, projektbidrag Konstnärscentrum Nord
1999 1996, Längmanska Kulturfonden
1998 BUS, Bildkonst, upphovsrätt i Sverige, Estrid Ericsons stiftelse
1994 Märtha Gahns stipendium, gm Hemslöjdsföreningarnas riksförbund 
1992 Hantverkets vänners stipendium
1991 resestipendium, Sveriges bildkonstnärsfond
1987, 1985 startbidrag, Sveriges bildkonstnärsfond
1984 Västernorrlands landstings kulturstipendium, Sollefteå kommuns kulturstipendium