Material Matters - Norrköpings Konstmuseum

Bergström, Christiansson, Lennerbjörk, Wahlgren, Carlsson, konst
Bergström, Christiansson, Lennerbjörk, Wahlgren, Carlsson, konst
Bergström, Christiansson, Lennerbjörk, Wahlgren, Carlsson, konst
katalog (sve) / Material Matters, Norrköpings Konstmuseum 2002 © NKM
katalog (eng) / Material Matters, Norrköpings Konstmuseum 2002 © NKM
Emese Benczùr / Try to See the World Through NKM 2002 © Miklós Sulyok
Inger Bergström
Anna-Lena Carlsson
Helen Chadwick / I Thee Wed NKM 2002 © Inger Bergström
"Elizabet Christiansson"
Tarika Lennerbjörk
Edvard Lipski / Poodle NKM 2002 © © Anne Gold
Hans Hamid Rasmussen / Atlas zu den Missbildungen des Menschen NKM 2002 © Hans Hamid Rasmussen
"Maria Wahlgren"
Max Mohr / Secret Places NKM 2002 © Max Mohr
Claes Oldenburg / Sågflagga och på väggen Mike Kelley / Animal Self and Friend of Animals NKM 2002 © Inger Bergström
Ursula Plewka-Schmidt / Planete NKM 2002 © Inger Bergström
Ursula Plewka-Schmidt / Planete, detalj NKM 2002 © Inger Bergström
Peter Rösel / Lioness (Snowhite) NKM 2002 © Inger Bergström
Peter Rösel / Lioness (Snowhite) NKM 2002 © Inger Bergström
Peter Rösel / Lioness (Snowhite) NKM 2002 © Inger Bergström
Rosemarie Trockel, detalj © Inger Bergström
Cathy de Monchaux/ Scarring the Wound NKM 2002  © Morten Thorkildsen
Material Matters
Norrköpings Konstmuseum
31 augusti 2002 - 27 oktober 2002
Textil konst betraktas ofta som ett hantverk med egna kriterier och egen publik. Följden blir en marginalisering av textilkonsten till skillnad från övriga konstformer som måleri, skulptur, fotografi, installations- och videokonst. Det är delvis denna förväxling som legat till grund för utställningen Material Matters.

Det är även viktigt att i ett sådant sammanhang förankra diskussionen i historien och betrakta hantverkets utveckling i ett bredare konsthistoriskt perspektiv - där konstnärer inom alla genrer hittat nya uttrycksformer, via textil och andra material. En utveckling vars början går tillbaka till 1950 - och 1960 - talen.

I arbetet med Material Matters, som genomfördes med Norrköpings Konstmuseum satte vi in våra konstnärskap i en konsthistorisk kontext. Viktigt var att detta gjordes på ett ställe/museum som arbetar i en konstkontext. Utställningen handlade också om olika ingångar och synsätt; textilamaterial och tekniker som idé och koncept, materialets egna konnotationer och om materialet som startpunkt/utgångspunkt.

Konstnärer:
Emese Benczúr
Inger Bergström
Louise Bourgeois
Anna-Lena Carlsson
Helen Chadwick
Elizabet Christiansson
Mike Kelley
Tarika Lennerbjörk
Edward Lipski
Max Mohr
Cathy de Monchaux
Claes Oldenburg
 Plewka-Schmidt
Hans Hamid Rasmussen
Peter Rösel
Berend Strik och
One Architecture
Rosemarie Trockel
Maria Wahlgren


Till utställningen producerades katalog Material Matters - the substance og textile art av NKM i samarbete med utställarna från FAS. Texter av Johanna Rosenqvist Material i tid och rum och Fred Andersson Vävar av tråd - vävar av betydelse. Texterna finns att läsa under Arkiv/ Texter. Katalogen kan beställas under Arkiv/ Publikation