Monica Nilsson – Ta Hand Om - Galleri Se Konst, Falun

Ta Hand Om 1, 2018 © Monica Nilsson
Ta Hand Om 2, 2018 © Monica Nilsson
Morfar var handelsresande, 2018 © Monica Nilsson
Liten och lätt, 2018 © Monica Nilsson
Big Bauta, Bigger Bauta, Biggest Bauta, 2018 © Monica Nilsson
Teardrop, 2018 © Monica Nilsson
Knyte, 2018 © Monica Nilsson
Ur serien Vanitas, 2018 © Monica Nilsson
Ur serien Vanitas, 2018 © Monica Nilsson
Monica Nilsson – Ta Hand Om
Galleri Se Konst, Falun
12 maj 2018 - 2 juni 2018
Vernissage 12 maj kl 12-15 i närvaro av konstnären. Välkommen!

Textila fragment , kläder och personlig rekvisita lyfts in i utställningsrummet. Hopvikt, travat och noggrant formerat.

Ett dubbelt sätt att se på textil, laddat av minnen, och samtidigt formellt.

I samspel med lätta fotobaserade collage som vittnar om tid och förgänglighet letar hon sej fram mot tygets väsen där historier och livsöden finns härbärgerade.
________________________
Galleri Se Konst
Slaggatan 20
Falun

Hemsidan>>Galleri Se Konst