Petter Hellsing

Tillvarons ornamentik
Tillvarons ornamentik
Patched Up, Dansaren
Patch up
Construction
Patched Up
Patch Up European Riots 2014
Patch Up European Riots 2014
Lappverk 2014
Lappverk 2014
Contemporary Patterns Stage curtain Aircraft Museum Linköping
Contemporary Patterns Stage curtain Aircraft Museum Linköping
Petter
Hellsing
+46 735658383
I flera utställningar har Petter Hellsing följt den globala stadens växlingar i mellan kaos och ordning. Med utställningar i Kina har han kunnat följa kraften i den snabba stadsomvandlingen där förändringar i det sociala och fysiska landskapet får gränsen mellan det lokala och globala at suddas ut. I en stad av betong och stål har de textila materialen en helt egen plats. De blir en utmaning mot den beständiga arkitekturen, där de som tillfälliga konstruktioner skapar flexibla platser i stadsrummet i gränsen mellan det offentliga och det privata.

Petter Hellsing (f 1958), bor och arbetar i Stockholm och på Gotland. 
Utbildad på Konstfackskolans avdelning för skulptur, Stockholm 1983/89. Textilism på Kungliga konsthögskolan, Stockholm 2011/12 och Socialantropologi, Göteborgs Universitet 1980/81

Han har haft flera separatutställningar bland annat på Galleri Tegen2 Stockholm, Galleri PS Göteborg, Galleri 21 Malmö, Overgaden Köpenhamn och Luleå Konsthall. Under åren 2002/05 turnerade han runt i Sverige med utställningen och workshoppen ”I ett hus vid skogens slut” i samarbete med Riksutställningar. Delar av det projektet visades på samlingsutställningen Pricked: Extreme Embroidery, Museum of Arts & Design, New York 2007/08 och på Flexible 4: ”Identities” Odense, Linz, Tilburg och Manchester 2003/04

Petter Hellsing har deltagit på många kollektivutställningar i Sverige och utomlands: Med ett speciellt intresse för det moderna Kina har han deltagit i 2nd Hangzhou Triennial Of Fiber Art 2016, From Lausanne to Beijing The 7th International Fiber Art Biennale Exhibition i Nantong 2012 och den 5th International Fiber Art Biennale Exhibition i Beijing, 2008. Han var också Artist in Residence med separatutställning på Tainan National University of the Arts i Taiwan 2014.

Hans kons är inköpt till offentlige samlingar som: Nationalmuseum, Statens konstråd, samt kommuner och landsting, och han har gjort flera offentliga verk bland annat Arboretum, Danderyds Sjukhus 2016, PatchUp, Region Gotland 2014, Samtidsmönster Flygvapen Museum Linköping 2010.

www.petterhellsing.se