Saimi Kling och Veronica Nygren - initiativtagare till FAS

Saimi Kling © Saimi Kling
Veronica Nygren © Veronica Nygren
Veronica Nygren / Art by meter © Veronica Nygren
Saimi Kling och Veronica Nygren
initiativtagare till FAS
1 januari 1998
Saimi och Veronica hade en intention att skapa någon form av mötesplats för tidigare konstfacksstudenter som nu var verksamma konstnärer inom det textila fältet. Detta resulterade i en serie utställningar på Galleri Grå i Stockholm sommaren 1998. Tillsammans med de utställande konstnärerna bildades då Fiber Art Sweden - FAS.

Saimi Kling 1945-2002, huvudlärare på Konstfack linjen för textil konst och formgivning under åren 1979-89.

Veronica Nygren 1940-2006, professor i textil konst och formgivning på Konstfack åren 1989-94.Veronica Nygrens Inre väggar - ett inre skinn, Sjöstadskapellet (foto:Michael Perlmutter) och vävarna Kring och Envig