Salongssamtal - FAS XX - Katarina kyrka och Kapsylen i Stockholm

konst samtal samtalsserie fiberartsweden textil
konst samtal samtalsserie fiberartsweden textil
konst samtal samtalsserie fiberartsweden textil
konst samtal samtalsserie fiberartsweden textil
Salongssamtal - FAS XX
Katarina kyrka och Kapsylen i Stockholm
20 september 2018 - 12 december 2018

En samtalsserie i salongsformat fördelat på fyra tillfällen under hösten 2018, inbjudna gäster möter intresserade i informella samtal kring angelägna teman.
Projektledare: Helene Heldt Hortlund, Petter Hellsing

Vin, öl och tapas till självkostnadspris. Välkomna

Mellanrum
Plats: Katarina kyrka, Högbergsgatan 13A  i Stockholm
När: 20 september klockan 19
Medverkande: Helene Heldt Hortlund/ konstnär, Maria Hägglund/ konstnär, Magnus Dahl/ konstnär och
Inger Hansson Danared/ präst
Samtalsledare: Pia Kristoffersson/ kulturproducent, begravningsrådgivare

Utställningen The Space in Between pågår i Katarina kyrkan t.om 14 oktober. Läs mer här >>>

Rätten till det offentliga rummet
Plats: Kalypso på Kapsylen, Tjärhovsgatan 44  i Stockholm
När: 18 oktober klockan 19
Medverkande: Dan Jönsson/ skribent, författare och Frida Arnqvist Engström/ journalist, bloggare
Samtalsledare: Helene Heldt Hortlund/ konstnär

Vad behöver vi offentliga rum till? Vem har rätt till stadens utrymmen? Hur kommer vi fram till hur vi vill ha det gemensamma och vilka uttryck och vägar finns när något inte passar in i det gemensamma offentliga platserna?

I samtalet möts två röster som under en längre tid kommunicerat om detta tema som de vänder och vrider på i olika ljus och ur olika strategier. Frida Arnqvist Engström som aktiv skribent och debattör inom området samtida och framtida slöjd. Engström gav 2014 ut boken Gerillaslöjd - garngraffiti, DIY och den handgjorda revolutionen. Dan Jönsson konst och kulturskribent skriver bland annat för DN. Jönsson har i sina böcker Estetisk rensning Bildstrider i 2000-talets Sverige och Ingenmansland - ett år på Sveriges baksida perspektivet av att sätta samhällsstrukturer i ett större sammanhang, där levnadsvillkor och konst ställs mot samhällets normsystem och ekonomiska teorier.


Görandets kunskap
Plats: Kalypso på Kapsylen, Tjärhovsgatan 44  i Stockholm
När: 29 november klockan 19
Medverkande: Jonna Bornemark/ filosof
Samtalsledare: Inger Bergström/ konstnär

Motståndets ornamentik
Plats: Kalypso på Kapsylen, Tjärhovsgatan 44  i Stockholm
När: 12 december klockan 19
Medverkande: Lars-Erik Hjertsröm Lappalainen/ filosof, konstkritiker, Cilla Ramnek/ konstnär och
Stefan Uhlinder/ konstnär
Samtalsledare: Petter Hellsing/ konstnär

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Salongssamtal är en del av FAS XX – två decennier i det utvidgade fältet
Sedan bildandet 1998 har Fiber Art Sweden - FAS befrämjat diskussionen och idéutbytet i den textila intressesfären. Under 2018 uppmärksammar vi detta med en serie av händelser som präglas av FAS nomadiska hållning att kontinuerligt och konsekvent uppsöka nya platser och sammanhang.

Ta del av hela programmet FAS XX - två decennier i det utvidgade fältet >>> Genomförs med stöd av 
  Stockholms stad