The Space in Between - Katarina kyrka, Stockholm

The Space in Between, Katarina kyrka, FAS XX, Ditte Johansson
The Space in Between, Katarina kyrka, FAS XX
Ditte Johansson, The Space in Between, Katarina kyrka, FAS XX
Ditte Johansson, The Space in Between, Katarina kyrka, FAS XX
Ditte Johansson, The Space in Between, Katarina kyrka, FAS XX
Helene Heldt Hortlund, The Space in Between, Katarina kyrka, FAS XX
Helene Heldt Hortlund, The Space in Between, Katarina kyrka, FAS XX
Maria Hägglund, The Space in Between, Katarina kyrka, FAS XX
Maria Hägglund, The Space in Between, Katarina kyrka, FAS XX
Magnus Dahl, The Space in Between, Katarina kyrka, FAS XX
The Space in Between
Katarina kyrka, Stockholm
16 september 2018 - 14 oktober 2018

Ett kyrkorum innefattar historiska, kulturella, arkitektoniska och religiösa värden. Många söker sig till kyrkan av olika anledningar. Att söka sig till ett kyrkorum kan vara att få uppleva ett personligt inre rum i ett offentligt yttre rum, kyrkorummet. Ett varande som sker både inåt i det privata men även utåt i en gemenskap, det gemensamma rummet som vi kulturellt och historiskt delar.
Utställningen The Space in Between fokuserar således på rum och lyfter fram ”mellanrummet” som plats och varseblivning. Utställningen kan öppna upp till upplevelser av andra uppsökta rum; faktiska fysiska mellanrum och/eller mentala outtalade.

Medverkande konstnärer: Ditte Johansson, Helene Heldt Hortlund, Maria Hägglund.
Gästmedverkande konstnär: Magnus Dahl.

Konstnärssamtal, Katarina kyrka den 20 september kl. 19.
Medverkande: Helene Heldt Hortlund, Maria Hägglund, Magnus Dahl och Inger Hansson Danared.
Samtalsledare: Pia Kristoffersson.

Finissage, Katarina kyrka den 14 oktober kl. 14-16. Samtliga av utställningens deltagare är på plats.