Showroom

"katarina wiklund"  "susanna wiklund"

Katarina Wiklund och Susanna Wiklund - Fisksätra mönsterarkiv 2007-08 - Fisksätra 2009


För att skapa FISKSÄTRA MÖNSTERARKIV har Katarina Wiklund och Susanna Wiklund tagit vara på och förvaltat det som finns i området; minnen och berättelser som de som bor och verkar i Fisksätra bär med sig. Konstnärerna har samlat in material fr...