Texter/ Texts

Fiberartsweden supermarket textil konst text installation

Textil materia väcker begär / Textile Matter Fuels Passion - text av Margareta Klingberg 2008


(scroll down for English version) Texten ingår i boken om FAS 2006 samt i installationen med samma namn, SUPERMARKET 2008. Texten  är en förkortad version av Textil som skulptur, Textil i det utvidgade fältet, uppsats i filosofisk estetik, Stockholms universitet 2000....

Hemslöjd som feministisk startegi - text av Johanna Rosenqvist 2005


Johanna Rosenqvist Forskare, Post doc / Post Doc. Researcher Avdelningen för konsthistoria och visuella studier, Institutionen för kulturvetenskaper Lunds universitet / Division of Art History and Visual Studies, Department of Arts and Cultural Sciences Lund University

Transgressing the Borders of Textile Art - text av Johanna Rosenqvist 2003


Presented at Gender and Power in the New Europe, the 5th European Feminist Research Conference August 20-24, 2003 Lund University, Sweden Johanna Rosenqvist Forskare, Post doc / Post Doc. Researcher Avdelningen för konsthistoria och visuella studier, Institutionen för kulturvetenskaper...
"Material Matters" textil konst Wahlgren Christiansson Bergström Lennerbjörk

Vävar av tråd - vävar av betydelser / Textiles as webs of meaning - text av Fred Andersson 2002


Material Matters utställningskatalog. Den engelska texten är översatt av Peter Samuelsson Fred Andersson, PhD in Art History (Lund University 2007) is a researcher and coordinator of the Visual Studies program at Åbo Akademi University, Finland (since 2008). In his research...
"Material Matters" textil konst Wahlgren Christiansson Bergström Lennerbjörk

Material i tid och rum / Material in Time and Space - text av Johanna Rosenqvist 2002


Texten är hämtad från utställningskatalogen Material Matters, den engelska delen översatt av Peter Samuelsson Johanna Rosenqvist, PhD in art history. www.ht.lu.se I am a postdoctoral researcher in art history and visual studies, based at the Division of Art History and...

Konst, inte design av Veronica Nygren - Svenska Dagbladet 2000


(scroll down for English version) Konst, inte design Nationalmuseum gör en stor satsning på design och visar ur samlingarna utställningen 1900-2000. Jättevacker, efterlängtad. Där hänger också textil konst, dekorativ, vacker? Detta är inte design. S...

Textil Konst på Konstfack - ett debattinlägg av Veronica Nygren 1999


(sorry, no translation) Frågan om utbildningen är ännu idag, november 1999, långt ifrån löst. För ungefär ett år sedan slängdes textil ut, mitt i en termin, ur det s.k. konstblocket där det legat jämte foto, måleri och skulptur....

Textil Konsts plats på Konstfack - Till Högskolestyrelsen 1999


(scroll down for English version) Till Högskolestyrelsen angående uppdraget att formulera Textils Konsts plats på Konstfack/ 1999 av Gunila Axén, Kristina Laurent, Synnöve Mork, Gunnel Pettersson, Inger Bergström Gruppen ifrågasätter inte den uppdelning...
textil konst text fiberartsweden

FAS 4, Skulpturens Hus - ur texten till utställningsfoldern av William Easton 1999


(scroll down for English version) Med den franske strukturalisten Claude Levi-Strauss teorier i tankarna skulle fiber art kunna kallas en "anomalisk kategori". Någonting som ifrågasätter bestämda motsättningar. I detta perspektiv vet inte samhället hur man...
"fiberartsweden" essä "william easton" konst textil

EN OARTIG INLEDNING / AN IMPOLITE INTRODUCTION - Essä / Fiber Art, utställningskatalog av William Easton 1998


(scroll down for English version) EN OARTIG INLEDNING Tiilåt mig att vara oförskämd-finns det någon verklig mening med en utställning år 1998 som kallas Fiber Art I II III? Är inte hela idén med fiber art som konstnärlig disciplin en utstä...