Utställningar/ Exhibitions

Bergström, Christiansson, Lennerbjörk, Wahlgren, Carlsson, konst

Material Matters - Norrköpings Konstmuseum


31 augusti 2002
Textil konst betraktas ofta som ett hantverk med egna kriterier och egen publik. Följden blir en marginalisering av textilkonsten till skillnad från övriga konstformer som måleri, skulptur, fotografi, installations- och videokonst. Det är delvis denna förväxling...
textil konst fiberartsweden

4:FAS/HV - HV galleri, Stockholm


6 april 2001
Handarbetets Vänner förvaltar och brukar det textila hantverket . Verkstadens hantverkare utför bl a vävar, applikationer, broderier efter konstnärers skisser och förlagor. HV har förutom verkstaden, en utbildningsdel och ett galleri. Galleriet har inbjudit Fiber...
"Gunnel Pettersson" konst textil

Far Away - Museum of Decorative Applied Art, Riga


9 mars 2001
(Decorative lietiskas maklas muzejs, Riga) Medverkande: Inger Bergström, Anna-Lena Carlsson, Annelie Enojärvi, Tarika Lennerbjörk, Eva Mozard, Lotte Nilsson-Välimaa, Gunnel Pettersson, Lena Stenberg och Katarina Wiklund. How far away are we? The title alludes to the journey...
textil konst fiberartsweden

FAS 4 - Skulpturens Hus, Stockholm


19 juni 1999
En utställning med 21 av Fiber Art Swedens medlemmar och sex konstnärer inbjudna från Estland, Lettland och Litauen. Curator för utställningen var William Easton. Projektet utformades som en inventering av fiberart i Sverige, för att synliggöra konst med "l...
textil konst fiberartsweden

FIBER ART I - III - Galleri Grå, Stockholm


1 juni 1998
Sommaren 1998 genomfördes en utställningsserie FIBER ART I - III på Galleri Grå i Stockholm: Anu Allpere, Inger Bergström, Anna-Lena Carlsson, Anneli Enojärvi, Karin Egertz, Rebeckha Hydman, Nella Koskelin, Tarika Lennerbjörk, Birgitta Lindberg, Eva Mozard,...