Textile Art Conference - Berättelser om / Stories About - - Textilmuseet


Borås

Here you can register for the Textile Art Conference on September 14, 2019: http://textilmuseet.se/ommuseet/anmalan Please note that the last day… more

Den femte generationen allmoge – en etnologisk studie - Anna Lindkvist Adolfsson - Masteruppsats


Masteruppsats i etnologi, 45hp Uppsala universitet Inst. för kulturantropologi och etnologi Etnologiska avdelningen Författare: Anna Lindkvist… more

Patterns of Life - Petter Hellsing - Artist statement


Patterns of Life, text och bild av Petter Hellsing -  publicerad i Vävmagasinet 2/2019

Arvbetagelse – artist talk - - Centrum för fotografi


Stockholm

Landskapsarbete © Arvbetagelse 2018 Filmen visar arbetet med en monumental textil gestaltning på ett stycke åkermark i Hälsingland. Gestaltningen går… more

MÖTA NÖTA STÖTA / RÅKA ÖMSA SPEJA - - En mannskapsbod och ett konstrum på hjul


Storuman, Stensele

MÖTA NÖTA STÖTA / RÅKA ÖMSA SPEJA - en mannskapsbod och ett konstrum på hjulProjektet drivs av konstnärerna Victoria Brännström Kerstin Lindström… more

Salongssamtal - FAS XX - - Katarina kyrka, Kapsylen

-
Stockholm

En samtalsserie i salongsformat fördelat på fyra tillfällen under hösten 2018, inbjudna gäster möter intresserade i informella samtal kring angelägna… more

NORDIC HANDS - Godsbanen

-
Aarhus, Danmark

NORDIC HANDS is a meeting of experts in thinking through materials. With the laboratory as the focal point, 16 Nordic artists/craftspeople and ‘art… more

KONSTNÄRLIG PROCESS-att beskriva det konstnärliga görandet - Inger Bergström - Masteruppsats


KONSTNÄRLIG  PROCESS - SSECORP  GILRÄNTSNOK: att  beskriva  det  konstnärliga  görandetBergström , IngerSödertörns högskola, Centrum för Praktisk… more

Arvbetagelse - - Konst-ig, Galleri Se Konst


Stockholm, Falun

Vad händer egentligen när ett konstprojekt ska presenteras i bokformat? Allt det som pågått under flera år –det som har varit viktigt, rörigt, roligt… more