Imorgon - Du och Jag - Lotte Nilsson Välimaa - Husby Konsthall

Lotte Nilsson Välimaa
Imorgon - Du och Jag
- 24 March 2019

Yacop Jokhadar och Lotte Nilsson-Välimaa     

Bakgrund till utställningen är ett möte mellan dem som inleddes 2017 i samband med Projektet Konsten att delta : bild och form vars syfte är attl möjliggöra utbyten av kunskaper, nätverk och traditioner mellan människor med olika bakgrund.

Jokhadar och Nilsson-Välimaa har träffats förutsättningslöst med  ömsesidig respekt för varandra. Genom konstnärsskapet har de sökt en form för ett utbyte, att försöka förstå den andres ingångar till det konstnärliga skapandet utifrån helt olika erfarenheter och referenser.

Yacop Jokhadar är född i Syrien där han växte upp. Nu bor han i Husby och har svenskt medborgarskap, han har flytt från krig och har hittat säkerhet och fred. Yacop har studerat på Konsthögskolan vid Damaskus universitet i 5 år. Hans konstnärliga arbete är baserat på principen om yttrandefrihet. Skulpturens, målningens och materialens frihet. Han arbetar i material som sten och cement, koppar och vad som finns tillgängligt. Hans mål mål är att nå fram till alla sorters människor. Kärlek, hopp och strävan efter en ljus framtid är ledord.

Lotte Nilsson-Välimaa är född i Yrttivaara, en by i Norrbotten. Hon flyttade till Stockholm 1985. Hon har en MFA från Konstfack, utbildad inom textil och skulptur.
Hennes konst baseras på ett intresse för rum och om att begripa det, hon introducerar något ur den privata sfären till det offentliga. Lotte arbetar med olika material som tar sin utgångspunkt i kroppsliga förnimmelser. Det kan vara ett hopp utfört i ett monumentalt screentryck, att rymma barn till vuxen i en kolteckning på sammet, ett tovat, ljudligt ullhuvud eller hundratals porträtt av ögon i akvarell.