Slask i given - Ellen Skafvenstedt - Konstnärscentrum Väst

Ellen Skafvenstedt
Slask i given
- 29 November 2020

Ellen Skafvenstedts verksamhet spänner över en mängd uttryck och områden som främst har collaget som gemensam nämnare och metod. De senaste årens projekt har bland annat innefattat textila tekniker som applikationsbroderi och stickning, skulpturala arbeten med funna objekt som material, och samplingsbaserade ljud-, musik- och textframträdanden.

I utställningen Slask i given ställer Ellen Skafvenstedt ut en serie textila collage. Här syns en blandning av broderade reliefer, stickade lapptäcken och bångstyriga virkningar som inkorporerats med funna föremål och material. De taktila verken är sammansättningar av såväl naturligt som artificiellt patinerade beståndsdelar, och har omformats med bland annat stygn, färg och teckning. Materialitet och bearbetning är centrala begrepp i Ellens arbeten, vilket både detaljrikedomen och kompositionerna i hennes verk avslöjar.