Tradition Matters - - Kunstindustrimuseet

Tradition Matters
- 4 June 2005

Tradition Matters presenteras i utställning Researcher in Residence, en utställning av Johanna Rosenqvist, doktorand på Konstvet.institutionen i Lund och Pontus Lindvall, keramiker. Utställningen produceras av Craft in Dialogue/ IASPIS i samarbete med Kunstindustrimuseet.

Väst

depot M.I.T.E
Maria Wahlgren
Inger Bergström
Tarika Lennerbjörk,
Elizabet Christiansson

I det pågående arbetet Tradition Matters vänder vi blicken mot textils egen historia, reflekterar kring begreppet tradition/historia*. Som en kontrast till konstvärldens globaltänkande undersöker vi historien där vi befinner oss, med fokus på vårt lokala arv. Våra konstnärskap provas mot hantverket och vi försöker förtydliga en dialog däremellan. Vi vill titta på historien med idéer och tankar sprungna ur hantverk – och försöka förena detta med aktuella ämnen. Kanske som en krock …
I detta projekt vänder vi oss till platser som har en mer traditionell hållning vad gäller visning av hantverk. Inom ramen för research har gjorts studiebesök på Nordiska Museet, besök i Julita Gårds samlingar, kurs på hantverksskolan Sätergläntan samt färgat arbetsmaterial. Gemensamma diskussioner har varvats med individuell research och utformning av egna ståndpunkter. * William Easton, FiberArt katalogen

Människor

Vi är på plats och arbetar:
lördagen 21 maj kl.12-16
söndagen 22 maj kl.12-16
fredag den 3 juni kl.12-16
lördag den 4 junikl.12-15

Samarbete är den arbetsform vi valt och hela projektet byggs på lust.
Ett konceptuellt förhållningssätt där varje del och helhet har en idé och ett innehåll. Vi har låtit oss själva agera hantverkare i arbetets olika processer: färgning av garn och tyg, snickerier, stickning, bildhantering och layout.
Kunstindustrimuseet är platsen som visar design och hantverk.
Rumslösningen vi valt är tillverkad i våra ateljéer och fungerar som ett mobilt system, oberoende av den specifika platsens ”förhållningsregler”.
Konstruktionen/väven är ett tecken för hantverk och tekniken är en tuskaftsbindning, en enkel vävkonstruktion - något ursprungligt. Besökarnas val styr vävens, tygets uttryck.
Frågan idag är lika relevant för kvinnor som män. Historiskt vänder den tillbaka blicken på kvinnans
förutsättningar till egna val. Är människor mer eller mindre begränsade idag jämfört med igår?
Publiken får hjälpa oss att arbeta fram ett tyg. Deras funktion blir ett slags värdemätare, där de genom sina val kan styra vårt arbete. Vem styr och vem blir styrd?
Slipovrarna är i samma färgskala så att vi sammantaget bildar en nyansering. Samtidigt som vi deltar i ett kollektiv är vi individer och representeras av vår egen färg. En tanke är att kollektivitet/individualitet inte behöver vara en kontrast utan en tillgång.

Bakgrund
Vi är fyra konstnärer som under en längre tidsperiod undersöker den textila sfären som utgår från våra konstnärskap, skilda kontexter och vår samtid. En övergripande intention med arbetet är att försöka strukturera upp förhållanden som vidrör dessa olika sfärer, kommentera/peka på gränser och lägga till ytterligare synsätt, utan att förringa de som är. Dessutom, eller som en konsekvens av detta arbete, synliggöra och undersöka otydligheter kring begreppet textilkonst.
Textilkonst är svårgreppbar på ett positivt och negativt sätt. Den ligger vid sidan om: vid sidan om konsten och vid sidan om det textila hantverket. Att arbeta inom detta fält går att beskriva som att befinna sig i ett mellanrum, en frizon och kanske är det just i detta både/ock/varken/eller som laddningen ligger?

Vi har valt att arbeta i vad vi kallar tårtbit-modellen, där vi i varje projekt undersöker ett begränsat område åt gången. Detta för att visa på att olika kontexter och olika nischer har sina egna ramar, frågor och förhållningssätt.
Vi har gått in i ett förutsättningslöst konstnärligt utforskande och kan därmed inte på förhand veta vart arbetet leder oss. Det vi arbetar med för tillfället ger oss tankar och idéer till nästa arbetsområde och för oss på så sätt vidare i undersökningen. Från textil tradition och idéhistoria, som vi arbetar med just nu, ser vi en fördjupning kring feminism ta form. Därifrån kanske politik/samhälle/makt framträder eller existentialism, religion… och avslutas eventuellt i Everything Matters…?

Runt de undersökningsfält vi väljer att studera cirkulerar frågor som rör klass, kön, identitet och feministiska reflektioner.

I arbetet Material Matters, som vi genomförde tillsammans med Norrköpings Konstmuseum 2002 satte vi in våra konstnärskap i en konsthistorisk kontext. Viktigt var att detta gjordes på ett ställe/museum som arbetar i en konstkontext. Utställningen handlade också om olika ingångar och synsätt; textila material och tekniker som idé och koncept, materialets egna konnotationer och om materialet som startpunkt/utgångspunkt.