VISST - Ellen Skafvenstedt - Konstepidemin

Ellen Skafvenstedt
VISST
- 27 September 2020

Under sin utställning på Konstepidemin visar Ellen Skafvenstedt verket VISST; en platsspecifik, monumental väv som går på tvären genom hela Bergrummet likt en solid mur. Väven utgör en bild av en antagen underjordisk nedbrytningsprocess, som vi nu kan få en inblick i genom bergets port. Här syns förkastade föremål och material som arrangerats om enligt nya principer för att konstruera ett mönster i köttiga texturer. Bergrummet får fungera som ett skulpturalt soprum och deponi, ett upptäckt gömställe för de kasserade föremålen på deras sista anhalt.

Ellen Skafvenstedt är en göteborgsbaserad konstnär utbildad på Konstfack i Stockholm och på Umeå Konsthögskola. Hennes verksamhet spänner över en mängd uttryck och områden som ofta har collaget som gemensam nämnare och metod. De senaste årens projekt har bland annat innefattat textila tekniker som applikationsbroderi och stickning, skulpturala arbeten med funna objekt som material, och samplingsbaserade ljud-, musik- och textframträdanden.

Tack till: Åsas Förmedling, Kyrkornas Second Hand, Klätterdomen, Klätterfabriken,  Returkultur och Göteborgs Konstmuseum.