Sök medlemskap i FAS - - nätverk

Sök medlemskap i FAS
- 30 September 2022

Fiber Art Sweden är ett nätverk av konstnärer som verkar med textila medel och metoder och som befrämjar diskussionen och idéutbytet i den textila intressesfären. I en utvidgad och inklusiv situation innebär det textila arbetet en obegränsad uppsättning möjligheter och förhållningssätt. Begreppet fiber art är en internationell beteckning för en friare hantering av fibrer och betecknar en samtida  konstform som har sin utgångspunkt i textila produktionssätt eller traditioner.

Nu kan du som är yrkesverksam konstnär söka medlemskap i FAS.

Ansökan öppen 1 augusti till 30 september. Läs mer här: FASmedlemskap