Hemlängtan - - Eskilstuna konstmuseum

Hemlängtan
- 13 March 2011

Margareta Danhard, Petter Hellsing, Carina Marklund, Eva Mozard, Lotte Nilsson-Välimaa, Maria Sandstig, Anna Sjons Nilsson och Anna Tegeström Wolgers.

Utställningens titel Hemlängtan refererar till det textila materialets berättande egenskaper, till dess förmåga att markera identitet eller frammana igenkänning. Den nostalgiska aspekten finns i minnet som framkallas av exempelvis ett favoritplagg.

Textilier omger oss, både kroppsligen och funktionellt som i kläder, men också metaforiskt som i en väv. en linda, en tråd. Textilier vi fäster minnet vid har ofta sin plats i idén om "hemmet". Hemma är laddat, känslomässigt och sympoliskt. Hemma finns inte endast i geografin, utan också i språk, i livsformer.

Anna Tegeström Wolgers

Utställningskatalogen: https://issuu.com/fiberartsweden/docs/heml_ngtan_katalog