Porträtt av ett fjäll - Emma Göransson - Fiber Space Gallery

Emma Göransson
Porträtt av ett fjäll
- 28 November 2020

Jag utforskar mänskliga relationer till natur- och kulturlandskap över tid. Genom installationer, aktioner och objekt reflekterar jag över filosofisk ekologi och livsvillkor för människor, djur och växter, ofta i samiska perspektiv. Min konst har en stark känsla av materialitet, med referenser till traditionellt textilhantverk, arkeologi och arkitektur. Upplevelser av rumslighet är alltid i fokus, vare sig det handlar om storskalig kritik av vår nuvarande civilisation i maktperspektiv eller stillsamma reflektioner över psyke och naturlandskap.

Under senare tid har min släkts samiska ursprung kommit att tillföra fördjupade aspekter på det konstnärliga arbetet. Den starka kopplingen till natur, landskap och tid har rötter i den svenska urbefolkningens kulturtraditioner, försörjningssystem och livssyner. Alla människor delar denna djupt rotade erfarenhet, men hos samerna ligger de nomadiska och halvnomadiska förhållningssätten bara något hundratal år tillbaka i tiden, mot jordbrukarkulturernas 3-5000 år.

Verket Porträtt av ett fjäll har Marsfjället i Vilhelmina som utgångspunkt. Det var min samiska farmors älsklingsfjäll. Hon flyttade ifrån sin barndomsmiljö och blev en urban same som utåt sett förnekade sitt ursprung. Installationen är uppbyggd av fyra stora och skira broderier i vitt på vitt, tolkningar av kartor över Marsfjället i snö. Broderierna inramar en slags grov karta sydd i björknäver och hampsnöre som ligger på golvet. Denna symboliserar porten till underjorden under fjället. Här levde förmödrarna och andra väsen enligt traditionell samisk världsbild.

 

Öppet torsdag-fredag kl 12-18, lördag kl 12-16.