Skrida till verket - - Almgrens Sidenväveri & Museum

Skrida till verket
- 7 November 2015

Öppet vardagar 10-16, lördag 11-15.
Museet har öppna visningar om sidenväveriets historia och verksamhet: måndagar, onsdagar och lördagar kl. 13-14. Obs! Under visning på lördagar låses entrédörren mellan kl. 13-14!
 

Konstnärer: Inger Bergström, Ulf Edberg, Charles Koroly, Monica Nilsson*, Lotte Nilsson Välimaa, Anna Tegeström Wolgers, Leuyn Wang
 

Utställningens titel kan tolkas på mer än ett sätt. Avläser vi orden rent bokstavlig framstår att någon form av riktning utpekas. Vi träder in i sidenväveriets rum. Våra tankar sätts i rörelse: vi ser en textilindustri, en kvinnoarbetsplats, en specialisering och möjlighet till egen försörjning. Vi ser det nyss förflutna med andra arbets- och livsvillkor, vi ser utblick mot fjärran länder. Verket i titeln kan syfta på väveriets produktion eller kanske på en av de stora maskinerna i verkstäderna, eller rent av hela verksamheten i sig själv?

Sju konstnärer har på liknande sätt skridit in i lokalerna på Repslagargatan. De har tagit del av historia och samtid, berättelser, fantasier och associationer. Att skrida till verket skulle kunna tolkas som en aktiv handling i en konstnärlig process – konstnären som går från tanke till handling. Materialet i händerna, idéer som verkställs. Skrida till verket är aktivitet – vi kommer till skott.

FAS och Almgrens sidenväveri har inlett ett treårigt samarbete under namnet Siden och samtid. En arena skapas för samtida textil konst där FAS står för arrangemang och Almgrens för inramning och miljö. Projektet tar form i en serie utställningar med seminarier, workshops och konsthändelser mellan 2014 0ch 2017. Skrida till verket är den tredje utställningen i serien.

Med stöd av Stockholms stad, Konstnärsnämnden och Estrid Ericsons Stiftelse.

* Monica Nilsson arbetar i sin installation tis,ons,tor kl. 11-16!