TRÅD - - Nemeshallen

TRÅD
- 3 December 2022

Elizabet Christiansson, Emilia Elfvik, Maria Hägglund, Mona Petersson och Maria Wahlgren.
Curator Karin Kannisova Jonsson

TRÅD är en av mänsklighetens bästa och kanske viktigaste uppfinningar. Den kan användas till vitt skilda saker så som fiskenät, kläder, filtar, tält och för dekoration och som konstnärligt uttryck. 

Tråden kan spinnas i allt från tunnaste silke till grovt garn och rep och användas i många olika textila tekniker för att värma, skydda och smycka oss. Det som stickats och vävts kan repas upp eller klippas i bitar för att återanvändas på andra sätt.  

Den textila konstens mångfald utifrån det enkla ordet TRÅD visas i denna utställning av fem konstnärer från FAS.
 

VERNISSAGE lördag 29 oktober klockan 11-13 (utställningen är öppen till kl 15).
Välkomna!

PROGRAM lördag 29 oktober (bilder här >>)

Kl 11-13: Vernissage i Nemeshallen.
Kl 13-15:
Lilla salen, öppet för allmänheten: Ordförande i FAS, Gunnel Pettersson hälsar välkomna
* Karin Kannisova Jonsson, medlem i FAS presenterar FAS Goes West samt sitt konstnärskap.
* Ordförande Annika Andersson inbjuden att presentera VMT, Västsvenska mönster- och textilkonstnärer.                  * Konstnärspresentationer från FAS: Margareta Danhard, Emma Göransson, Mona Peterson.
* Performance Strumpebandsmanifestet Margareta Danhard, Linnea Larsson Holm och Annastina Danielsson.
Kl 15
- Nemeshallen bjuder på fika.
Kl 15-16.30: Prova på att skapa strumpeband på grenklyka, Lilla salen. Workshopen leds av Margareta, Linnea och Anna-Stina. Obs föranmälan.
 

"""""""""""""""""""""""""""""

Elizabet Christiansson Detaljer i landskap
Väver om landskapen och platserna
De som passerar mig som bilder
Ryan är taktil - raspig som gräs och barr - eller mjuk som mossa
Växtligheten är som trådar
Gräs kan vara fibrer
Fibrerna formerar sig i ändlösa variationer
En del formulerar sig i sin form

Blicken zoomar -
fram och tillbaka,
in och ut.

Kontakt: spidernetart@hotmail.com

Emilia Elfvik Pushing Embroidery en serie skulpturer i lin som utforskar broderi som en formskapande, skulptural teknik.Trådar ordnas i precisa parallella rader till tvådimensionella former. Platta och spända. När de lösgörs från broderiramen förändras de av gravitationen. Kollapsar. Blir tunga men bärande och formar nya konturer till en tredimensionell kropp.

Kontakt: emiliaelfvik@gmail.com

Maria Hägglund Förändring De infärgade trådarna är centrala i mitt verk. Trådarna består av svarta och vita partier i en komplex ordning och som vid rätt förhållande till varandra visar mitt porträtt. Jag har skapat en serie vävar som genom min valda teknik och metod resulterat i variationer av samma motiv, ett självporträtt i förändring.

Kontakt: mariahagglund65@hotmail.com

Mona Petersson I en serie av utställningar med undertiteln Slå rot fästa stygn återkommer jag till fenomenet att rotspetsens styrande förmåga försvinner om toppen skärs av. Stygnens väg och rotspetsens rörelse är en metafor jag bär med mig när stygnen metodiskt letar sig fram över tyget. Där varje stygn är en medveten handling likt rotens förmåga att leta sig fram runt stenar. Stygnen visualiserar tid och rum och blir under arbetets gång en bärare av händelser och minnen som att någon tar sig rätten att ödelägga ett land en kultur och tvinga fram rotlöshet. 

I min konstnärliga produktion intresserar jag mig för miljöfrågor och människans påverkan i relation till natursyn och maktutövning.

Kontakt: info@monapetersson.se

Maria Wahlgren Korsstygnsytor. Förvillande likt händelselösa ytor. Korsstygn kännetecknas av två korsande linjer. De undre stygnen sys i samma riktning och de övre läggs i motsatt ledd. I detta finns en begrundan. Genom att låta avbildandet få en underliggande roll upphöjs görandet som sådant och stygnet specifikt. Genom sömnadens upprepande upphör stundtals logik och det går att blicka inåt och utåt.

I projektet Traditionen jag inte ärvde skönjs den textilhistoriska uppfostran av kvinnan. Att konstruera livsvillkor. Och parera ett existentiellt regelverk. Oavsett ytans lagbundenhet en inre riktning.

Kontakt: mariawahlgren@bahnhof.se

Curator Karin Kannisova Jonsson, konstnär
Kontakt: kannisova@hotmail.com
www.kannnisova.se


"""""""""""""""""""""""""""""
Mölnly
cke Kulturhus
Biblioteksgatan 2
435 30 Mölnlycke

Öppet:
måndag-torsdag 8-19
fredag 8-17
lördag 11-15