Vända blick - Petter Hellsing - Nääs konsthantverk Galleri

Petter Hellsing
Vända blick
- 28 June 2020

Någonting har hänt och vi står inför en förnyad relation till materialet, det är inte längre möjligt att betrakta världen omkring oss som livlös materia. Kanske har tingen en egen agenda, i alla fall kan vi inte bortse ifrån dom ekologiska konsekvenserna av vår brist på lyhördhet. Ett öppet möte med materialet väcker hos dom flesta av oss djupt liggande kroppsliga minnen, handen i fårets ull, tyngden av en sten eller knivens möte med träet, bär på skapandets löfte om att göra oss större som människor. Framställandet av ett ting är inte bara en mänskligt relationell handling utan handens arbete är också en dialog som går inåt, mellan utförare/betraktare och materialet.

I utställningen på Nääs står materialet i fokus och jag letar efter sätt att låta det tala utifrån sina egna förutsättningar. Hur kan ett samtal mellan människa och material se ut. Verktyget blir här ett övergångs objekt, ett redskap som vidgar jaget mot krafter omkring mig. Den kroppsliga handlingen, motståndet i materialet är av avgörande betydelse för en förståelse bortom tanken.

Video