FAS på SUPERMARKET 2008 - - Enskilda galleriet

FAS på SUPERMARKET 2008 © BUS Margareta Klingberg, Anna-Lena Carlsson, Helene Hortlund, Ulla West

Deltagande konstnärer från FAS:
Anna-Lena Carlsson, Britta Carlström, Helene Hortlund, Ulla West. Kurator: Margareta Klingberg

Fiber Art Sweden visar på SUPERMARKET 2008 en installation med tapetserade väggar och tredimensionella textila objekt. Tapetvåderna utgörs av en text mot vilken textila verk likt jakttroféer tar plats på väggen.