Tidsdokument - - Väsby konsthall

Tidsdokument © Catarina W. Källström

Tidsdokument ger tidens gång ytterligare dimensioner. I utställningen visas konst förenad med tid som förlopp, dokumenterade händelser, pseudohändelser, upprepningar och punktinsatser. Materialiseringar, objekt eller konst för konstens egen skull. I Tidsdokument medverkar några av medlemmarna i nätverket FAS, Fiber Art Sweden: Britta Carlström, Carina Gardefjord, Gunnel Pettersson, Hugger-Mugger och Maria Sundström.