Material Matters - - Norrköpings Konstmuseum

Material Matters, Norrköpings Konstmuseum 2002 © NKM

Textil konst betraktas ofta som ett hantverk med egna kriterier och egen publik. Följden blir en marginalisering av textilkonsten till skillnad från övriga konstformer som måleri, skulptur, fotografi, installations- och videokonst. Det är delvis denna förväxling som legat till grund för utställningen Material Matters.