TRUNCATED ICOSAHEDRON – Site II - - SOFT galleri

Truncated Icosahedron. Film session att The Hallwyl Museum. Photo: Mirjam Lagergren

Inger Bergström & Lotte Nilsson Välimaa

I detta projekt fortsätter Bergström och Nilsson-Välimaa sitt konstnärliga samarbete med att återigen, idémässigt och materialmässigt, undersöka en ny plats och kontext. Truncated Icosahedron – Site II presenteras på SOFT Galleri i form av en installation bestående av en monumental "soft sculpture" i rörelse och ett videoverk med ljud utåt gatan.

Tillvarons ornamentik - Petter Hellsing - SOFT galleri

Tillvarons ornamentik, 2018 © Petter Hellsing

Through several exhibitions, Hellsing has pursued the theme of alteration between chaos and order in globalized cities. At SOFT Galleri, he continues exploring this theme through a site-specific improvisation entitled Tillvarons Ornamentik (The Ornamentation of Existence). With simple weavings, textile collages, ceramics, animation and wood, he builds the installation during an intense ten-day period leading up to the exhibition opening.

I rörelse. Ett äventyr - Ulrika Berge - Bergebo Barnehage

I rörelse. Ett äventyr./ Bergebo Barnehage, Oslo Kommune 2012. Fotograf: Jenny Slim © Ulrika Berge

Verket I rörelse. Ett äventyr. tar utgångspunkt i glädjen jag känner när jag kliver in i en förskola. På väggen i entrén hoppar två barn, omgivna av växter och djur. Växter är intressanta för att de bär linjens nerviga poesi. Djur är ofta centrala i barns lekar – de bär också människornas alla känslor i nutida bilderböcker och i många gamla kulturers berättelser.