Postnomadiska landskap - Emma Göransson - Vilhelmina utställningshall

Snö 2018 © Emma Göransson, teknik: rya, 120x120 cm

Projektet Postnomadiska landskap, finansierat av Vetenskapsrådet, placerat på Arkitektur- och designcentrum, undersöker möten och kollisioner mellan de nomadiska och nationella förhållningssätten till mark och landskap i området kring södra Lappland i ett postkolonialt feministiskt perspektiv.