Ett okänt havsdjur I och II - Leyun Wang - Strängnäs domkyrka, Liljevalchs

https://www.wangleyun.se/ I havets mystiska djup bor oförklarliga varelser, gömda i dess dunkla sköte. Mitt hjärta önskar utforska dessa… more

TVÄTT - Kerstin Lindström - Norra Orienten - en konstnärlig försöksstation

Marieberg Ådalen

TVÄTT Norra Orienten – en konstnärlig försöksstation På Mariebergs gamla sågverksområde vid Ångermanälven i Ådalen har ateljéföreningen Norra… more

Att leva på hoppet - Tarika Lennerbjörk - Pågående projekt

Sydda och virkade objekt/smycken 2021-pågående. Ett arbete som började med berlocker som lyckobringare. Önskan, längtan och hopp. Tron på… more

Konst, återbruk och odling som motstånd - Takao Momiyama, Gunnel Pettersson - Workshop

Utställning och workshop  Konst, återbruk och odling som motstånd Takao Momiyama: - Jag vill ta tillvara, slösa inte (Mottainai på japanska) på… more

I ateljén med katten Oskar - Mona Petersson - Bildserie

I ateljén med katten Oskar - en bildserie av Mona Petersson I Showroom visar jag en bildserie från arbetet med Exhale ett handbroderi som gjordes… more

Inner and Other Nature - - Workshop

Natur är ett mångtydigt begrepp. Det kan kopplas till vår omgivande livsmiljö, landskap, växt- och djurliv. Det kan också beteckna något inre; inre… more

BORSJTJ /Slava Ukraini - Margareta Klingberg - Performance

Hösten 2022 lärde jag mig göra ukrainsk borsjtj. Tre kvinnor, som flytt kriget med sina barn och barnbarn, visade mig hur det ska gå till. I ett kök… more

Att söka överraskningar - Emilia Elfvik - Work in progress

En stor drivkraft i min praktik är att söka efter överraskningar eller Surprise mother fucker moments som min vän Alice har omformulerat det till. I… more

Ansikte - Kristina Skantze - Work in progress

Ett ansikte med silkeshud och ögon av porslin växer långsamt fram. Stygn för stygn lär jag känna dess drag och karaktär, men bara delvis. Figuren har… more

Skrivel-skravel - Ellen Skafvenstedt - Work in progress

Inscannat zoomklotter och diverse skolkteckningar som tagit form parallellt med övrigt arbete, men med potential att bli någonting som står för sig… more