Ta Hand Om - Monica Nilsson - Galleri Se Konst

Monica Nilsson / Ur serien Vanitas 2018 © Monica Nilsson

Textila fragment , kläder och personlig rekvisita lyfts in i utställningsrummet. Hopvikt, travat och noggrant formerat.

Ett dubbelt sätt att se på textil, laddat av minnen, och samtidigt formellt.

I samspel med lätta fotobaserade collage som vittnar om tid och förgänglighet letar hon sej fram mot tygets väsen där historier och livsöden finns härbärgerade.

Arvbetagelse - - Konst-ig, Galleri Se Konst

Arvbetagelse - ett konstprojekt i dialog med det textila kulturarvet © Arvbetagelse

Vad händer egentligen när ett konstprojekt ska presenteras i bokformat? Allt det som pågått under flera år –det som har varit viktigt, rörigt, roligt, kraftfullt och konstigt ska här speglas eller sammanfattas på ett eller annat sätt. Om vi tidigare arbetat med gemensamma gestaltningar i utställningsrum finns här ett annat slags rum som tar form – bokuppslag ersätter väggar.