ARTISTS O & FIBER ART SWEDEN: LÄNK - LINK - LINKKI - - Hanaholmen - Hanasaari

Paavo Halonen Ihoni on pehmeä/ Kom och håll om mej. Foto: Ulla Kokki

Konstnärsorganisationerna Artists O och Fiber Art Sweden har organiserat och curerat en gemensam utställning som visas på Hanaholmens galleri hösten 2021. Totalt 15 konstnärer från Finland och Sverige medverkar i utställningen med titeln Länk – Link – Linkki.

TRUNCATED ICOSAHEDRON – Site II - - SOFT galleri

Truncated Icosahedron. Film session att The Hallwyl Museum. Photo: Mirjam Lagergren

Inger Bergström & Lotte Nilsson Välimaa

I detta projekt fortsätter Bergström och Nilsson-Välimaa sitt konstnärliga samarbete med att återigen, idémässigt och materialmässigt, undersöka en ny plats och kontext. Truncated Icosahedron – Site II presenteras på SOFT Galleri i form av en installation bestående av en monumental "soft sculpture" i rörelse och ett videoverk med ljud utåt gatan.

Craft Days - - Västra Götaland

Craft Days

Nu går startskottet för Craft Days – en ny satsning på samtida konsthantverk i Västra Götaland. Bakom initiativet står Konsthantverkscentrum och Konstepidemin som tillsammans med 25 aktörer bjuder in till ett program fyllt av utställningar, digitala samtal, workshopar och öppna ateljéer. Innehållet arrangeras av allt från institutioner och högskolor till gallerier och enskilda utövare.

From Lausanne to Beijing, International Fiber Art Biennale - - Academy of Fine Arts, Tsinghua University, China

Leyun Wang

Från FAS deltar: Leyun Wang, Margareta Klingberg, Petter Hellsing

//////////////

The Organizing Committee of the 11th ”From Lausanne to Beijing International Fiber Art Biennale”

General Curator: Lin Lecheng

Executive Curators: Ni Yuehong, Hong Xingyu

Organizer: 

Academy of Fine Arts, Tsinghua University

China Arts and Crafts Society

Slask i given - Ellen Skafvenstedt - Konstnärscentrum Väst

Slask i given

Ellen Skafvenstedts verksamhet spänner över en mängd uttryck och områden som främst har collaget som gemensam nämnare och metod. De senaste årens projekt har bland annat innefattat textila tekniker som applikationsbroderi och stickning, skulpturala arbeten med funna objekt som material, och samplingsbaserade ljud-, musik- och textframträdanden.