Emma Göransson

Emma
Göransson
0708-86 71 48
emmagoran@gmail.com

I mitt arbete undersöker jag mänskliga relationer till natur- och kulturlandskap över tid i kritiska perspektiv. Genom platsspecifika installationer, aktioner och objekt diskuterar, kritiserar och reflekterar jag över filosofisk ekologi och livsvillkor för människor, djur och växter. Min konst har ofta en stark känsla av materialitet, med referenser till textilhantverk, arkeologi och arkitektur.

Min egen släkts samiska ursprung tillför fördjupade aspekter på det konstnärliga arbetet. Den starka kopplingen till natur, landskap och tid har rötter i den svenska urbefolkningens kulturtraditioner, försörjningssystem och livssyner. Alla människor delar denna djupt rotade erfarenhet, men hos samerna ligger de nomadiska och halvnomadiska förhållningssätten bara något hundratal år tillbaka i tiden, mot jordbrukarkulturernas 3-5000 år. Det gör skillnad.

För mig är det viktigt att den svenska kolonisationen och frågor kring kulturell identitet i kolonisationens bakvatten betraktas med kritiska ögon. Själv använder jag postkoloniala feministiska perspektiv.

Utbildning/Education
2013-15 Kungliga Konsthögskolan, Projektprogram skulptur
2012-13 Kungliga Konsthögskolan, Probe the Public Space
2010 KTH Learning Lab, Doctoral Supervision
2009-10 Högskolepedagogik. Konstfack
2005-2006 Curatorutbildning, Stockholms universitet.
2004-05 Arkitekturskolan KTH Writing Architecture/AKAD, Vetenskapsrådet
2005 Konstfack Institutionen för Konst 5 årig Magisterexamen i Fri Konst
2005 Screentryck. Konstnärernas kollektivverkstad, Bohuslän
2000-01 Journalisthögskolan, vetenskapsjournalistik
1999 Stockholms Universitet, Fil Dr Feministisk Arkeologi/Textilkonst

Separatutställningar/Solo Exhibition                                                                                           2022 Studio 44 Stockholm. Njalla! Utställning om de samiska årstidernas kretslopp och femininitet                                                                                                                                          2021 Fiber Art Sweden Showroom https:/www.instagram.com/fiberartsweden                              2020 Fiber Space Gallery Stockholm. Porträtt av ett fjäll.                                                                2019 Studio 44 Stockholm. Sápmí/Min farmors dröm                                                                      2018 Vilhelmina konsthall/Folkets hus utställningshall, Postnomadiska landskap
2017 Dorotea konstförening , Postnomadiska landskap
2017 Lycksele konstförening Postnomadiska landskap
2017 Grafiska sällskapet Postnomadiska landskap
2012 Arkitekturmuseet. Grassworks/Objekt
2012 ArtLab Gnesta. Grassworks/Videoverk
2010 Jämtlands Läns museum, Jamtli. SKRUD, textil installation kring berättande, materiella minnen och tidskonstruktion
2010 Konstfack. Fotoutställning om Slussen
2007 Galleria Bluorg, Bari, Italien, videoinstallation
2005 Konstfack. Kroppar, minnen & hus, Examensutställning
2003 Uppsala Domkyrka. Metamorfos. Skulpturinstallation
1990 Galleri IF Puckeln, Stockholm
1989 Galleri My, Stockholm
1988 Stockholms Stadsbibliotek

Samlingsutställningar/Group Exhibitions
2022. Slipvillan, Långholmen, Stockholm. Colonization. Samisk koloni på Långholmen. De Aningslösa.                                                                                                                                       2020 Studio 44 Stockholm. Öppet i förhållande till stängt.                                                               2019 Studio 44 Stockholm. Nasty Women. Internationellt feministiskt projekt.                                   2018 Studio44, Stockholm, Landsbygd
2017 Studio 44, Stockholm, Another Nature
2016 AIR Gallery, New York, Another Nature
2013-14 Murberget, Härnösand. Rädda världen - kan ett broderi rädda världen?
2013 Tjörnedala Konsthall, Baskemölla, Recykle
2013 Transitions/ Konstnärliga forskningsprocesser, Konstnärshuset Stockholm
2013 Shores of the Unconscious/Konstfack
2013 Supermarket, Stockholm, Tystnad som konst
2012 Konstnärshuset, Stockholm
2009 Strängnäs kulturhus, förslag till konstnärlig utsmyckning, Augusta Widebecks park
2009 Galleri Helle Knudsen, Stockholm
2008 Galleri Helle Knudsen, Stockholm
2007 Edsviks konsthall
2006-2007 Medelhavsmuseet Stockholm. Pompeji tid & rum. Ett möte mellan samtidskonst och kulturhistoria, konstnärligt forskningsprojekt
2006 Lunds konsthall
2003 Konstfack. Stucco lustro hantverk, teknik, människa. Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete, KU-projekt
2002 Konstfack
2002 Stucco Lustro 2002 Wisbyensis. Installation, Gotlands konstmuseum, Visby
2000 Haga Vårsalong, Fjärilshuset, Hagaparken
1997 Väsby Konsthall, Upplands Väsby
1997 Den andliga människan, konstutställning på kyrkmässan, Sollentuna
1996 Julutställning, Galleri CM Bellman; Stockholm
1996 Sakralt x 3, Galleri CM Bellman, Stockholm
1995 Galleri CM Bellman, Stockholm
1990 Galleri Origo, Stockholm
1990 Galleri IF Puckeln, Stockholm
1990 Konstmässan, Norrköping
1989 Fredsutställning, Västerås, Konstnärer för Fred
1989 Kulturhuset, Stockholm

Performance
2011 Grassworks. Filmad performativ platsspecifik aktion kring textilhantverk och ritualer.
2010 Trekking Woman. Dizzasco, Italien.
2010 Forestal Crochet. Dizzasco, Italien.
2005 Criptoportico. Pompeji, Italien. Med Katarina Muhrbeck.
2005 Weight & Lightness. Karlbergs slott. Delprojekt inom AKAD Writing Architecture
        Course/Workshop, Site-specific Writing, KTH Arkitekturskolan. Med Ulrika Vändesjö.
2004 Sandicraft. Filmhuset, Stockholm. Med Katarina Muhrbeck.
2004 Omega. Ekerö.Med Katarina Muhrbeck.
2004 Movimento.  Casa di Lucretius Fronto. Pompeji, Italien. Med Katarina Muhrbeck.

Uppdrag/Commissions
2008 Siemens Ångturbiner. Entreer i venetiansk glasmosaik, skissuppdrag, Finspång.
2006-2007 Hötorgshallen, offentlig gestaltning av tre entréer, Stockholm.
2006 Grand Hotel, Bolinderska huset. Skissuppdrag och projektering för utsmyckning,
         guldmosaik och kalkmålning à fresco.Stockholm.
1996 Relief Flicka och ängel, lergods, Vidarklinikens husläkarmottagning, Järna.

Representerad/ Represented
Botkyrka Konsthall, Labyrint arkiv. Triptyken Berättelser om ett barn.

Bibliografi/ Bibliography
2014 Samtidskonst och materiella minnen. I: Olsson, Krister & Nilsson, Daniel (red): Det förflutna i framntidens stad. Kulturmiljö, konsumtion och hållbar stadsutveckling. Stockholm: Nordic Academic Press.
2013 Det omedvetnas stränder. Ett konstnärligt forskningsprojekt. Delprojekt i Konstnärlig upplevelsepark för hållbar utveckling, finansiär Vetenskapsrådet. DIVA.
2013. Grassworks /Harvest. Del i Konstnäröig upplevelsepark för hållbar utveckling, finansiär Vetenskapsrådet. Videoverk. DIVA.
2013 Trekking Woman. Del i Konstnärlig upplevelsepark för hållbar utveckling, finansiär Vetenskapsrådet. Videoverk. DIVA
2012a Den onda arkitekturens historia. I: Zimm, Malin (red): Om femtio år med Arkitekturmuseet. Stockholm S 88-89. ISBN 978-91-85460-86-1
2012b The Iniquity of Architecture. In: Zimm, Malin (ed)  2012: The Swedish Museum of Architecture. A Fifty Years Perspective, Stockholm. Pp 88-89. ISBN 978-91-85460-88-5
2012c Platsspecifik skrivworkshop i Fittja. www.hallbarstad.se
2012d Konst och kapital – rapport från Dokumenta 13 i Kassel. www.hallbarstad.se
2012e Psyke, ägande och förortslandskap. www.hallbarstad.se
2012f Materiella minnen och dolda landskap. Ikaros – tidskrift om människan och vetenskapen 2012/1. Åbo Akademi.
2010 Skrud. Textil installation om berättande, materiella minnen och tidskonstruktion. Jamtli & Konstfack. ISBN 978-91-978157-1-0
2010 Writing from Within the Creative Process. ArtMonitor 8/2010 The Art Text. Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet.
2007 Kronotopen. Ett forskningsprojekt i mötet mellan konst och arkeologi. Slutrapport.
2006a. Minnen och monument. Utställningsestetiskt Forum. Red. Eva Persson.
2006b  Folkkonst. En färglagd historia utan folk. Nordiska museets basutställning om folkkonsten i Norden 1750-1850. Utställningsestetiskt Forum. Red. Eva Persson.
2005a Gränssnitt. Forskning och utveckling på det konstnärliga området.  Rapport. Nämnden för Konstnärligt Utvecklingsarbete, Konstfack. Stockholm.ISBN 91-631-7873-7.
2005b Gränssnitt. Ett projekt om forskning och utveckling på Konstfack.   Stockholm.
2005c Body/Memory. Writing Architecture, AKAD. www.akad.se.
2005d Kroppar, minnen och hus. Projekt med inriktning mot konstnärlig forskning. Institutionen för interdisciplinära studier, Konstfack. Stockholm. Examensarbete, text.
2004 Konstnärligt utvecklingsarbete och forskning på Konstfack, KU-veckan 7-10 december 2004.
2003 Kronotopen. Ett forskningsprojekt i mötet mellan konst och arkeologi. Institutionen för Färg & Form, Konstfack. Stockolm.
— & Filannino, Katarina  och Inganni Luigi 2003. Stucco Lustro. Hantverk, teknik, människa. Nämnden för Konstnärligt Utvecklingsarbete, Konstfack. Stockholm.
2002 Images of Women and Femininity on Gotlandic Picture Stones. Viking Heritage Magazine: 2002/2:8-11.
2001a Flykting i eget land. Röster och möten i mångfalden. Red. Hulthén, Gunilla & Thurén, Thorsten. JMK, Journalistik, medier och kommunikation, Stockholms Universitet.
2001b Landnam. Röster och möten i mångfalden. Red Hulthén, Gunilla & Thurén, Thorsten. JMK, Journalistik, medier och kommunikation, Stockholms Universitet.
2000a Människor i bildstenstid. Red Burenhult Arkeologi i Norden 2. Stockholm.
2000b Genuskrock i mellanrummen. Kvinnor & forskning. Stockholm.
1999a Bilder av kvinnor och kvinnlighet. Genus och kroppsspråk under övergången till kristendomen. Stockholm Studies in Archaeology 18. Stockholm. Diss. ISBN 91-628-3785-0
1999b Archaeology and Feminist Writing. Womens Worlds. 7th Interdisciplinary Conference in Women. Tromsö, Norway 21-26 June. Red Charlotte Damm, Ericka Engelstad & Brit Solli.
1999c Weaving Time. Engendering Material Culture. Women in Archaeology Conference Sydney1-4 July. Red Anne McGrath & Laurajane Smith. Sydney.
1995a Människor i rum av tid. Bilder av kvinnor och män på Överhogdalsbonaderna. Fornvännen 1995/3:129-138.
1995b Kvinnan, solen och korset. Kvinna och forskare. Rapport från ett möte mellan kvinnliga doktorander i arkeologi i Uppsala hösten 1994. Red Cecilia Lidström Holmberg & Kajsa Willemark. Uppsala.
1994a Kroppens idé. Människogestaltning och genus på gotländska bildstenar, Aktuell Arkeologi IV:50-66. Red Katherine Hauptman Wahlgren. Stockholm Archaeological Reports 29. Stockholm.
1994b The Virgin Mary and the Sacred Body. The Ideology of Gender Embodied in the Cistercian Church, Current Swedish Archaeology 2:111-122.

Annat/ Miscellanous
2020-21 Ordförande i Fiber Art Sweden (FAS)                                                                              2018-21 Ledamot i styrelsen för Studio44, konstnärsdrivet galleri, Stockholm.                               2018-20 Ledamot i styrelsen för Fiber Art Sweden                                                                          2016-17 Ledamot i styrelsen för Stockholms Sameförening.                                                      2013-16 Projektledare projekt Siden och samtid, Fibert Art Sweden & Almgrens sidenväveri, tillsammans med Victoria Brännström.
2014-15 Ordförande i Konstnärernas riksorganisation/Sveriges industriformgivare i Stockholms län                                                                                                                                                     2014-15  Konstnärlig ledare Berga galleri och konstpark, Berga vård- och omsorgsboende, Bergshamra                                                                                                                                         2013 Lektorsbedömd, Linköpings universitet.
2012 Professorsbedömd för professur i konst, Konstfack.
2010-13 Projektledare konstnärligt forskningsprojekt Platsens Poetik Arkitekturmuseet, Stockholm
2010-2012 Ordinarie ledamot Konstfacks stipendienämnd.
2005-06 Ledamot i programgrupp för utvecklande av samarbetsformer kring experimentella arbetsformer för forskning inom arkitektur, design och konst mellan Konstfack och KTH-Arkitektur. AKAD- Akademin för konstnärlig forskning inom arkitektur och design.
1998-2000 Redaktör tidskriften Kvinnor & Forskning, Centrum för genusforskning, Stockholms Universitet.
1998-2000 Ledamot i styrelsen för Föreningen Kvinnliga Forskare & Kvinnoforskning vid Sthlms Universitet.
1999 Arrangör av sektion The Contemporary Past, TAG Conference, University of Cardiff, Storbritannien.
1994-96 Ledamot i institutionsstyrelsen, arkeologiska institutionen, Stockholms Universitet, representant för studenter & doktorander.
1989-1991 Ledamot Trafikens konstnämnd, Stockholms Läns Landsting.

Stipendier/Grants
2022 Estrid Ericsons stiftelse. Projekt Inner and Other Nature, Fiber Art Sweden.                           2018/19 Konstnärsnämnden, Arbetsstipendium.                                                                                 2016 Konstnärsnämnden/Iaspis.                                                                                                       2013 Vetenskapsrådet, konstnärlig forskning och utveckling, forskningsmedel.                             2011 FORMAS, forskningsmedel.                                                                                                       2011 Konstfack/Beata Brummers stiftelse
2005 Domenico Ingannis minnesfond
2005 Stockholms Byggnadsförening, Isaak Hirschstipendiet
2002 Fröberg-Cramérska stiftelsen
2002 Estrid Erikssons stiftelse
1999 Helge Ax:son Johnssons stiftelse
1999 Svenska Institutet
1999 Nordplusstipendiat Helsingfors
1999 Berit Wallenbergs stiftelse (2 forskningsanslag detta år)
1997 Svenska Institutet
1997 Mårten Stenbergers stipendiefond
1995 Berit Wallenbergs stiftelse
1995 Greta Arwidssons fond
1993 John Söderbergs stipendiefond