Arbetets Ära och Glädje - Karin Kannisova Jonsson - Pipalukförlaget 2021

Arbetets Ära och Glädje

Boken är en blandning av svar på myter och fakta kring konst och konstnärens arbete; om klassresan från arbetarbarn till konstnär, kort om konst- och textilhistoria och en del om konstnärens eget arbete, med bilder, kring temat Arbetets ära och glädje. Den vänder sig främst till den som vill veta mer om konstnärernas villkor, om synen på vad som är ett arbete och är en utmärkt bok att ha till hands för politiker och tjänstemän som underlag för

Textil trilogi, del 1 - människan - - K.A Almgren sidenväveri & museum

Textil trilogi del 1, Anna Sjons Nilsson; Det var en gång; K.a Almgren Sidenväveri och museum

Liisa Hietanen - Helene Heldt Hortlund - Anna Sjons Nilsson - Kari Steihaug

En utställning producerad av Fiber Art Sweden i samarbete med K.A Almgrens sidenväveri och museum

Curatorer: Anna T Wolgers och Sonja Löfgren Birch

Tack till: Stockholms stad, iaspis och Kulturrådet

Katalog till utställningen i länken nedan

MÖTA NÖTA STÖTA / RÅKA ÖMSA SPEJA - - En mannskapsbod och ett konstrum på hjul

MÖTA NÖTA STÖTA / RÅKA ÖMSA SPEJA - en mannskapsbod och ett konstrum på hjul

MÖTA NÖTA STÖTA / RÅKA ÖMSA SPEJA
- en mannskapsbod och ett konstrum på hjul

Projektet drivs av konstnärerna
Victoria Brännström
Kerstin Lindström
Lotte Nilsson-Välimaa
Maria Sandstig
Hannah Streefkerk

PROGRAM 1 DEC 2018

10.00 – 12.00 STORUMANS TORG
Gröna Vagnen står uppställd utanför Akkan.

Arvbetagelse - - Konst-ig, Galleri Se Konst

Arvbetagelse - ett konstprojekt i dialog med det textila kulturarvet © Arvbetagelse

Vad händer egentligen när ett konstprojekt ska presenteras i bokformat? Allt det som pågått under flera år –det som har varit viktigt, rörigt, roligt, kraftfullt och konstigt ska här speglas eller sammanfattas på ett eller annat sätt. Om vi tidigare arbetat med gemensamma gestaltningar i utställningsrum finns här ett annat slags rum som tar form – bokuppslag ersätter väggar.

Everything Matters - - Kapsylen

Release av publikationen Everything Matters på Studio 44, Stockholm 12 oktober 2012

Reflektioner i text och bild kring ett tioårigt samarbetsprojekt mellan konstnärerna Inger Bergström,
Elizabet Christiansson,Tarika Lennerbjörk och Maria Wahlgren.

Två essäer ingår "Traditionen och gästforskningens villkor - om förutsättningarna för det konstnärliga projektet" Tradition Matters av Johanna Rosenqvist samt "Den dekorativa strategin" av Martin Sundberg. Dessutom Samtal

FAS bok, en publikation om nätverket - - Bokprojekt

FAS bok, en publikation om nätverket

Etthundratio välfyllda sidor presenterar Fiber Art Sweden’s aktivitet i fotografier, personliga betraktelser, intervjuer och en essä om textil samtidskonst. Smakprov är den underjordiska stafettutställningen FASett-ett skyltfönster, i Östermalms T-bana som roade, upprörde och förundrade SL:s resenärer under 18 månader. Konstnärliga förhållningssätt och arbetsmetoder ges också stort utrymme. Väcker frågor och inspirerar.