Tråd - en berättelse om mänsklig rörelse - - Virserums Konsthall

TRÅD utställning Virserums Konsthall, Kerstin Lindström och Kristina Skantze

 

 

Tråd - en berättelse om mänsklig rörelse

Det är en märklig tid att göra en utställning om mänsklig rörelse. Vårt globaliserade rörelsemönster över världen har lett till att ett virus blir en pandemi. Något som nu hindrar många av oss i vårt vardagliga rörelsemönster, från att gå och handla, träffa folk, jobba och gå i skolan. Att lämna huset, byn, staden för en annan plats, ens inom landet avråds vi i från.