Konst, återbruk och odling som motstånd - Takao Momiyama, Gunnel Pettersson - Workshop

Takao Momiyama, Gunnel Pettersson
Konst, återbruk och odling som motstånd

Utställning och workshop  Konst, återbruk och odling som motstånd

Takao Momiyama:
- Jag vill ta tillvara, slösa inte (Mottainai på japanska) på ändliga resurser
- Återbruka för att materialets livslängd ska öka. Gamla trasor (boro på japanska) beskriver tid. Vi ger tillbaka tid genom att sy för hand med förstygn, den enklaste sömnadtekniken (sashiko på japanska), som förstärker tyget

Gunnel Pettersson:
- Jag vill se fält med bovete. Det är en kulturväxt som klarar svåra odlingsförhållanden, bra för pollinatörerna och ger näringsrikt livsmedel. Genom att använda bovete i min konstnärliga praktik och ifrågasätter jag monokulturerna. I växten ser jag hela världen; det lilla, det stora, det lokala och det globala.

Rubriken och dokumentationen är hämtat från utställningen Först var det mörkt - konst, återbruk och odling som motstånd curerad av Nils Claesson genom Konstfrämjandet Kraft i ETC Solpark 17 juni – 30 september 2023. Katrineholm där förutom FAS medlemmarna Takao Momiyama, och Gunnel Pettersson också Nisse Bergman deltog. Solparken gav förutsättningar och i sex workshops praktiserade deltagare sömnadstekniken sashiko, odling och nudeltilverkning med bovete.

www.etcsolpark.se/konstsommar/