Arvbetagelse - - Österlens museum

Arvbetagelse
- 20 September 2015

ARVBETAGELSE
– åtta konstnärer tolkar det textila kulturarvet

Konstnärer: Anna Lindkvist Adolfsson, Carina Bergholm, Inger Bergström, Frida Berntsson, Margareta Danhard, Catarina W. Källström, Anna Sjons Nilsson, Maria Wahlgren

I konstprojektet Arvbetagelse utforskas det textila kulturarvet med fokus främst på landskapen Skåne, Dalarna och Hälsingland. Genom att ta del av museers och institutioners textila samlingar har frågor väckts såsom: Hur gestaltas det kollektiva minnet i samlingar och arkiv? Synliggör samlingarna bara den del av historien som följer normen?

På Österlens museum visas Arvbetagelse för första gången. Publiken möter en gemensam gestaltning som associerar kring magasinens och arkivens form. Dessutom visas i individuella verk tankar och idéer där det textila mediet tar plats. Detta blir härmed starten för en serie utställningar där exempelvis Dalarnas museum och Hälsinglands museum kommer att stå som värdar. Varje utställning tar form utifrån platsernas specifika förutsättningar och verken kommer att växa och förändras.

Program under vernissagedagen 2 april kl. 13-16
* utställningen invigs kl 13 av konstnär Gittan Jönsson
* MÄRK-UPP en happening med post-it lappar

Till utställningsserien har en katalog producerats. Tack för stöd från Estrid Ericsons stiftelse.
Läs Paula Rooths artikel Textilierna som format samhället i SKÅNES FRIA nedan (ligger som bilaga)

Utställningen kommer att turnéra:
Hälsinglands museum, 21 nov 2015 - 30 jan 2016
Dalarnas museum, 14 maj - 18 sep 2016
Ljusdalsbygdens museum, prel. vår 2018
Hallands museum, Halmstad, prel. 2019