Laboratoriet IV - - Almgrens Sidenväveri & Museum

Laboratoriet IV
- 11 June 2016

Laboratoriet är en experimentyta på Almgrens Sidenväveri & Museum fritt kopplat till projektet Siden och Samtid, ett samarbete med det textila nätverket Fiber Art Sweden (FAS). Laboratoriet är inte ett utställningsrum i traditionell bemärkelse. Inga färdiga verk och genomarbetade installationer visas här. Det är istället processer, frågor och öppna förhållningssätt som visas och kommuniceras. Laboratoriet är en plats för utforskande, där textila material, tekniker och perspektiv får plats att utvecklas.

Laboratoriet IV pågår parallellt med FAS-utställningen Samtidigt på en annan plats. Laboratoriets yta aktiveras under denna period av inbjudna konstnärer från FAS.

18 april - 30 april Britta Carlström
2 maj - 14 maj Anna-Lena Carlsson
16 maj - 28 maj Anna-Karin Bylund
30 maj - 11 juni Emma Göransson


Emma Göransson Landskap
Glömskans kappa lägger sig över landet och folk börjar röra sig på andra sätt; språklöst. Det gamla språket tunnas ut och försvinner, och därför blir landskapet en tid utan namn. Det minns dock fortfarande folkets färder fram och tillbaka, hur samer och djur tar sig fram till fots så långt att det är svårt att fatta hur det går till. Efter detta saktar rörelsen in. Landskapet krymper och förtätas. På kartan bildas gränser. Den blir ett redskap för att omforma land.

Landskap är del av ett större konstnärligt forskningsprojekt kallat Postnomadiska landskap, med finansiering av Vetenskapsrådet, avdelning konstnärligt FoU.
En serie objekt utgör ett slags landskapsporträtt från undersökningsområdet i södra Lappland. Landskapens form är inspirerad av miljonprogramsestetik som krockar med traditionellt samiskt hantverk. Den reflekterande texten ackompanjerar objekten.

Material: Linne, björknäver, kartong, papper, hampsnöre, grafit.
Teknik: Sömnad, virkning, fotopolymergravyr.


Anna-Karin Bylund Mariabroderier - kvinnor från en svunnen tid
Om man går in i ett konstmuseums textila magasin och ber att få se på kyrkotextil upptäcker man snart att där finns en porträttsamling dold för omvärlden - Maria avbildad i broderi. Broderierna är applicerade på stolor och mässhakar, på korkåpans bräm och på korkåpans clipeus. Några av dem som finns bevarade idag är så gamla som 1600 år, som den koptiska Maria i glasmontern på British Museum (denna är vävd i gobelinteknik). Jesusbarnet sitter i Marias knä. Både Maria och barnet ler mot oss om än lite snett genom de slitna varptrådarna. Bilden är funnen i Egypten och tros vara från 600 talet e.kr. För varje bild av Maria har någon stått modell, en verklig person eller en gestalt hämtad ur den broderandes fantasi. I broderiet finns förutom Maria en flicka avbildad, eller en kvinna från broderiets samtid. Textilierna har använts och slitits och det textila materialet som är fragilt faller sakta sönder. Den ursprungliga Maria förvandlas och fram tonar en person vitt skild från den ursprungligen avsedda. Som om porträttet lever sitt eget liv och förvandlas av de erfarenheter hon får.


Anna-Lena Carlsson Unidentified flying object
Detta är ett skissarbete som handlar om främlingskap. Det som visas här på Almgrens är en liten del av ett större arbete, som i slutänden ska mynna ut i tillverkning av mattor.


Britta Carlström Vad är klar?
Den här laborationen handlar om tyg som färg, rörelse och mönster. Från de första stegen till någorlunda färdigt verk. Vad är färdigt? Glaset är gjort i samarbete med Fredrik Nielsen, glaskonstnär.