Laboratoriet I - - Almgrens Sidenväveri & Museum

Laboratoriet I
- 29 September 2014

Laboratoriet är en experimentyta i Almgrens Sidenväveri & Museum fritt kopplat till projektet Siden och samtid, ett samarbete med det textila nätverket Fiber Art Sweden (FAS). Laboratoriet är inte ett utställningsrum i traditionell bemärkelse. Inga färdiga verk och genomarbetade installationer visas här. Det är istället processer, frågor och öppna förhållningssätt som visas och kommuniceras. Laboratoriet är en plats för utforskande, där textila material, tekniker och perspektiv får plats att utvecklas.

7 juli – 28 juli Victoria Brännström & Emma Göransson                           
28 juli – 18 aug Maria Hägglund
18 aug – 8 sept Carina Gardefjord
8 sept – 29 sept Lenka Jonesson Deker

Carina Gardefjord
Bilderna som jag visar här är mitt inspirationsmaterial inför utställningen Taktil Historia, som har vernissage på Almgrens Sidenväveri & Museum den 18 september 2014. Mitt fortlöpande arbete tar avstamp i den påverkan som lokalen gjorde på mig vid mitt först besök, framför allt det visuella uttrycket av museets väggar. Jag har gett projektet arbetsnamnet Taktil lek med historisk miljö.

Dessa gamla och vackert slitna väggar tolkar jag fritt i ett 10-tal kompositioner. Grundtonen i dessa väggars skönhet, deras färg och form, endast ljussatt av den tidiga höstsolen, har funnits med under hela arbetsprocessens gång. En av museets väggar kommer vid färdigställandet av objekten att binda ihop det till en enhet med hjälp av dess färgklang.

Maria Hägglund - Minne
Ett stansat hålkort i papp innehåller en viss information. För att tolka informationen som kortet innehåller krävs rätt förkunskap. Vilken blir informationen om minneskoden tolkas på annat sätt än den avsedda? Finns det något bortom de kända koderna, visar de på ytterligare information? Hur ser minnet ut när det ses i ett nytt sammanhang med en annan kunskap?

Hur låter ett mönster?
Med utgångspunkt från den information en hålkortsremsa innehåller, överför jag hålkortsinformationen till ett notpartitur. Varje hålkort tilldelas ett visst spektrum av tonhöjder, ett ackord. Jag sätter ihop ackorden i en följd, likt hålkortsremsan, vilket resulterar i ett musikstycke.

Hur ser ett ljud ut?
Jag bygger en resonanslåda innehållande en högtalare, spänner en elastisk gummiduk över lådan, strör mannagryn över ytan och låter det första av hålkortets överförda ackord klinga. Mannagrynen formerar sig efter ljudvågorna och bildar ett mönster. Formen och utseendet har för mig en textil karaktär och liknar min broderiteknik. Jag fotograferar grynens formationer när de påverkas och förändras av ljudvågorna, därefter broderar jag en av formationerna.

Är cirkeln sluten nu?
Vävt mönster-hålkort-noter-ljud-resonans-fotografi-broderat mönster.
Eller är det snarare en spiral?

Arbetet går vidare.

Victoria Brännström & Emma Göransson
I laboratoriet visar vi arbetsprocessen med våra respektive projekt  Ark och Till de tysta barnen. Det är också ett materialbaserat nedslag i början av projektledningen. Vi söker utåt, bakåt, inåt, gör referenser till tidigare arbeten och letar efter förankringar framåt. Vår utställning i Laboratoriet är ett fruset ögonblick i början av vårt arbete, och vi vet inte vart vi är på väg.