Laboratoriet VI - - Almgrens Sidenväveri & Museum

Laboratoriet VI
- 5 May 2018

Laboratoriet är en experimentyta på Almgrens Sidenväveri & Museum fritt kopplat till projektet Siden och Samtid, ett samarbete med det textila nätverket Fiber Art Sweden (FAS). Laboratoriet är inte ett utställningsrum i traditionell bemärkelse. Inga färdiga verk och genomarbetade installationer visas här. Det är istället processer, frågor och öppna förhållningssätt som visas och kommuniceras. Laboratoriet är en plats för utforskande, där textila material, tekniker och perspektiv får plats att utvecklas.

Laboratoriet VI pågår parallellt med FAS-utställningen Far Out Textil. Laboratoriets yta aktiveras under denna period av inbjudna konstnärer från FAS.

24 mars - 7 april - Ulrika Wedin
9 april - 21 april - Monika Pettersson
23 april - 4 maj - Harue Takami

Ulrika Wedin - Restmaterial
Ett tidigare verk interfolierat med leran som mötte fötterna i min barndoms vik.
Rester och minne, fragment och damm.

Tråden, den billigaste – syntetisk och stum. Lika oskön som silket är vackert.
Det överblivna - restmaterialet

Monika Pettersson - Arbete pågår
Det började med ett moln.
Moln av knappar.
Det fortsatte med knapphål.
Knäppa, knäppa fast.
Det ledde till omsorg om någon.
Någon jag tycker om.
Göra något fint av något fult.

Harue Takami
Jag växte upp i ett område i Kyoto i Japan där japanska traditioner är levande. Jag har använt idéer och tänkesätt från min uppväxtmiljö i min konstnärliga praktik. Efter att jag flyttat till Sverige har min konstnärliga inriktning kanske kommit att handla mer om naturen och ljuset. Men jag tror att erfarenheten av att leva och verka i två olika kulturer har berikat och fördjupat min konst.

På samma sätt som formen på vatten är beroende av den tillfälliga behållarens (glasets,​ skålens)
form så är mitt arbete avhängigt utställningsrummets egenskaper liksom de föränderliga kvaliteter
som t. ex. ljus och ljud utgör. Utställningsrummet och det föränderliga ljuset är en del av konstverket.

Jag arbetar med papper, textila material och måleri och teckning med färgat tusch. Förutom på konsthallar och gallerier har jag också gjort installationer i rum som normalt inte används för konstutställningar: Bland annat en brandstation, en ladugård och ett buddhisttempel.

Genomförs med stöd av:

Kulturrådet

och Stockholms stad