Svärta - Kerstin Lindström - Härke Konstcentrum

Kerstin Lindström
Svärta
- 24 September 2023

Presstext Härke Konstcentrum

Svärta - konstutställning med Kerstin Lindström

En oro inför tillståndet i omvärlden utgör utgångspunkt för Kerstin Lindströms utställning Svärta. Verken tar form i objekt och installationer. Den svarta färgen återkommer i en gestaltning där fibrer är det bärande språket. En utställning om nödvändigheten av att befinna sig i nära kontakt med marken, att gå varsamt fram. Vi är alla organismer i ett pågående flöde av skeenden.

Konstnären Kerstin Lindström bor och arbetar som konstnär i Härnösand. Så här beskriver hon sitt konstnärskap: "Frågor om tillstånd, tid och plats är centrala i mitt arbete. Två teman återkommer. Berättelsen om en levande natur i förändring och undersökningen av människan i förhållande till sin omgivning utifrån ett feministiskt perspektiv. Här finns en koppling till det konstnärliga hantverket och en tråd förankrad i min egen historia. Jag virkar i metall och andra grova material. Färgar, veckar, bygger, packar, plisserar och kokar.”

Konstnärens webbplats: www.kerstinlindstrom.se